Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde elektrik üretimi faaliyeti sırasında proses gereği uçucu kül, dip külü (cüruf) ve baca gazı desülfürizasyon üniteleri kaynaklı oluşan alçı taşı atıklarının depolanması ve bertarafı için Afşin-Elbistan B Termik Santrali Kül - Cüruf Düzenli Depolama Sahası Projesi” kapsamında 2 adet düzenli depolama sahası için yer seçimi yapıldı.

Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlayan proje kapsamında santralde oluşan yıllık 8 milyon 250 bin ton atığın söz konusu sahalarda depolanması planlanıyor. “Afşin-Elbistan B Termik Santrali Kül - Cüruf Düzenli Depolama Sahası Projesi” kapsamında II. Sınıf Düzenli Depolama Alanı olarak 2 ayrı bölge belirlendi.

Afşin’e bağlı Berçenek ve Alemdar mahalleri arasında planlanan Kül – Cüruf Düzenli Depolama Sahası-1’in atık depolama ömrü 13,9 yıl olarak öngörülüyor.

2011 Şubat’ında peş peşe yaşanan 2 ayrı göçükte 11 madencinin hayatını kaybettiği Çöllolar kömür ocağı B Termik Santrali’nin 2.depolama sahası olarak belirlendi.

9 madencinin cenazesinin çıkarılmadığı Çöllolar Sahası’nı içine alan Kül - Cüruf Düzenli Depolama Sahası 2’nin ise atık depolama ömrü 9,1 yıl olarak öngörülüyor.

Afşin Elbistan B Termik Santralinin işletme faaliyetinden kaynaklı oluşacak proses atıkların(kül, cüruf ve alçıtaşı atıkları), tesis edilecek olan düzenli depolama sahasına alternatifler kapsamında üzeri kapalı kamyonlar ve konveyör hatlar ile naklinin sağlanması planlanıyor.

Söz konusu projenin toplam yatırım miktarının ise 65 milyon TL olacağı düşünülüyor.