Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelgeyle Afşin’de bulunan Afşin Lisesi ve Afşin Atatürk Liselerinin Anadolu Lisesine dönüştürülecek. Dönüşümler 2011-2012 tarihleri arasında yapılacak.
 
Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla tüm genel liselerin Anadolu Lisesine dönüştürüleceğini açıkladı.
Yeni sisteme göre Afşin’de bulunan Afşin Lisesi ve Afşin Atatürk Lisesi, Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürülecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgeyle, genel liselerin Anadolu lisesi statüsüne kavuşturulması için 2013 yılına kadar gerekli planlamaların yapılmasını istedi.
Bunun üzerine Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü de çalışmalara başladı. İlk etapta Afşin Lisesi ve Afşin Atatürk Lisesi Anadolu lisesine dönüştürülecek.
Anadolu Lisesi’ne dönüştürülen okullar dışında kalan genel liselerin binalarıyla her türlü müştemilatı valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının hizmetine sunulacak.
Merkez nüfusu 10 ile 20 bin arasında olan yerleşim biriminde 1 Anadolu Lisesi, 20 bin ile 40 bin arasında olan yerleşim birimlerinde 2 Anadolu Lisesi, 40 bin üzerinde olan yerleşim birimlerinde öğrenci potansiyeli ve gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak uygun sayıda Anadolu Lisesi olacak şekilde planlanacak, diğer genel lise binaları ile mesleki eğitim desteklenecek.
Afşin’de çalışmaların kademeli olarak sürdürüleceğini kaydeden Afşin Milli Eğitim Müdürü Nusret Karataş, “Çalışmalar çerçevesinde 2012-2013 öğretim yılı için genel ortaöğretimde yüzde 47 oranında mesleki eğitim düşünülüyor. Ortaöğretim kademesinde de yüzde 52 civarında öğrenci oranı hedefleniyor. Bakanlık mesleki eğitime ağırlık vermek istiyor. Yani mesleki eğitimin oranını arttırmak istiyor. Projeyle ya mesleki eğitim, ya da akademik eğitim olarak da Anadolu lisesi eğitimi düşünülüyor. Bu hedef doğrultusunda biz de çalışmalarımızı başlattık. İlk olarak Afşin Lisesi ve Afşin Atatürk Lisesini değiştireceğiz” dedi.
2011 yılı içinde bazı okulları dönüştüreceklerini vurgulayan Karataş, “Önümüzdeki iki yıl içinde yine kademeli olarak, tabi ortaöğretimdeki ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak, bazı okulları Anadolu lisesine çevireceğiz. Okulların dönüştürülmesi yerleşim birimine göre değerlendirilecek” diye konuştu.