Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,

 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS sınavından belirli puanları almış olmak,

 • İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

Ek Şartlar

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

 • Pozisyon ünvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Bu alımlar, çağrı merkezlerindeki personel eksikliklerinin giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Başvuru süreci ve detayları ilgili duyurularda yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ