Sehernaz Gözeler Vefat Etti

Sehernaz Gözeler vefat etti.

Sehernaz Gözeler Vefat Etti

Sehernaz Gözeler vefat etti.

Hatice Tunç
Hatice Tunç
01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:43
852 Okunma
Sehernaz Gözeler Vefat Etti

Pınarbaşı Mahallesinden merhum Türkoğlu Ökkeş Öztürk’ün kızı, Salahattin ve İsmail Öztürk’ün kız kardeşleri, Durdu Gözeler’in hanımı, Yılmaz, Muhsin ve Hacı Bayram Gözeler’in annesi, Sehernaz Gözeler vefat etti.

Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camii de kılınacak cenaze namazının ardından Armutludede Mezarlığına defnedilecek.

Allah rahmet eylesin.

Yeşil Afşin Haber Merkezi

banner130
<ı--[ SöIE efatesilafsin.com/images/album/thumbs/DSC_1424_Large_1.jpg" alt="Afşin BafY <ı--[ SöIE efatesünü Giydi FŞİNDERaması <ı--[ SöIE efat
=uriyekızımenl nkızıiyeü, 2 yek ekkz
div>pan8 fix page-cont yapyapss="fa fa-eye" ons>ix galleries">argin-bottom clearef=0', twisclass="hs-paylas paylasottom clea4_Lgtle hs-shrfix"> Avnk r> l-ri11-s="hs-editor-img pull-left
pend l-ri6-s="hs-editor-img pull-left p"javascript:add-on">or = 'G://www.yesilafsin.com/ pull-left pinput"width:r_idnk">Kar bel-ri10 adf Iad"rl = 'http:nk"contadf Iad"rt: n0px;" maxleng300px;bo">.reklacd l Iad gep://i! 'Adı d z nrılır Tamamg> 1',banuz!Up(1ttp:arehs="hs-editor-img pull-left
@rnaz class="hs="fa fa-privoid(0class="fa kalxticle> ="hs-editor-img pull-left lass="hs="fa fa-privoid(0cla> sdch btr-warn_Lgf="#hs-arama" 'AdıGmalıd
Serle4f="#hs-arama"Knız tclass="hs-editor-name pull-leftclass="hs-editor-name pull-leftinput"l = 'hnclick="width:ncl" value0p1 < & fa-s;ticle> ="hs-editor-img ppull-right muted"><"t <
/div> /div> clicks-logo"Sehernaz Gözeler Ve">ttp:/7261,'haber')" c clicksid"Sehernaz Gözeler Ve">1 7261,'haber')" c clickssayfa"Sehernaz Gözeler Ve">> lse
<si-1-olu-2-in&18 ralkız)88nü Giydi"> ü, 2 de Feci Trafik K-->sı: 1 öa 8 ralGenls-item-img"> ü, 2 de Feci Trafik K-->sı: 1 öa 8 ralGe/dass="span3">
="htt3" class="span hs-item hs-box-sha>35ifar uyarıyor! uVek-tr0-paylasasaylasottom clea fa-clock-o">
hsi6 i>/afsinderden-kazandiran-soylesin.r-vtti-h2048lass="fa kategoai61ehernazbackg/: bl Cu8-01-16 11:24:50"hs-article-af v class="con"http://wwwlea fler Vefat Etti AyşeGmaker Vefat Ettitle"hs-an3">
="htt3" class="span hs-item hs-box-sha>79ifar uyarıyor! uVek-tr0-paylasasaylasottom clea fa-clock-o">
hsi6 i>/afsinderden-kazandiran-soylesin.r-valari-da-getirdilass="fa kategoai61ehernazbackg/: bl Cu8-01-18 13:12:37"hs-article-af v class="con"http://wwwlea fler Vefat Etti a2018 -cin&nde kaz79nü Giydi"> K Perfi, Brne zlık diç 3lerii A> a20ü, 2 ya Çv> Genls-item-img"> K Perfi, Brne zlık diç 3lerii A> a20ü, 2 ya Çv> Getitle"hs-an3">
="htt3" class="span hs-item hs-box-sha521ifar uyarıyor! uVek-tr0-paylasasaylasottom clea fa-clock-o"> hsi6 i>/afsinderden-kazandiran-soylesin.r-valari-da-getirdilass="fa kategoai61ehernazbackg/: bl Cu8-01-20a12:54:ss"hs-article-af v class="con"http://wwwlea fler Vefat Ettidhs-luguini="Gbeickssarikurt-son-yolciv>gTati>gTrul Spohha521Etti" class="Feci K-->da si nuna Ubeick Siv> kurt, Son Yolciv>ğ Feci K-->da si nuna Ubeick Siv> kurt, Son Yolciv>ğUğ
="htt3" class="span hs-item hs-box-sha>87ifar uyarıyor! uVek-tr0-paylasasaylasottom clea fa-clock-o"> hsi6 i>/afsinderden-kazandiran-soylesin.r-valari-da-getirdilass="fa kategoai61ehernazbackg/: bl Cu8-01-19 ss=33:05"hs-article-af v class="con"http://wwwlea fler Vefat Ettiamlandhsiten&nde kaz87arı da getirdi"r -1-i-1- ]-->amlef iten&ndti"s-item-img"> i"r -1-i-1- ]-->amlef iten&ndtitle"hs-an3"> div>pa > page-lass="reklam reklam132 haber">ow h"> soel-o1px #ccc; backg/: bl: #fff; bv> -r" us: b"> s="im iv> 0; bv> -ylas" soel-o1px #ccc;'tclass=" = 'en-kazandiraan.r-l" w" wsirketsi-1-olu-'-eherna'cloat:://w'> ft_themes = 'en-kazaaan.r-l" wate="2eherna's'lor:#fff; id="pa://w:17"imcloat:://w;i ŞİRKET HABERLERİ s-art/div>/h2ledya.ilarame>
'0'er="0" 'ban'ling="no'ban'les/h'en-kunk/aan.r-l" w" wsirketsi-1-olu-/aasewsiten://e/?cat=171&a-use=10&dn-sgn=Koyu&_th=1& getir1'
>der-kapsa ezarl"lar uyarıyyeseliv dyesel-ezarl
div>pa asaylasottom clea1-tt"> ss=aylasaselectllesinzarl-il-sec="width:ezarl"lar uyarselectpickeklam132 hclass="İLLERlam132 liv -sss=ch-placeholiv> İl seç ...6
=oefat oink hs-kene">"dana, Adana="value0padana=">Adana =oefat oink hs-kene">"diy"man, Adıy"man="value0padiy"man=">Adıy"man =oefat oink hs-kene">"fyon, Afyon="value0pafyon=">Afyon =oefat oink hs-kene">"gılmAğrGenvalue0pagai61>AğrGe =oefat oink hs-kene">"ksaraylmAksaraynvalue0paksarayn>Aksaray =oefat oink hs-kene">"masya, Amasyanvalue0pamasyan>Amasya =oefat oink hs-kene">"> a20, A> a20nvalue0pa> a20n>A> a20 =oefat oink hs-kene">">talya, A>talyanvalue0pa>talyan>A>talya =oefat oink hs-kene">"rdahan, Ardahannvalue0pardahann>Ardahan =oefat oink hs-kene">"rtvin, Artvinnvalue0partvinn>Artvin =oefat oink hs-kene">"ydin, Ayr = nvalue0paydinn>Ayr = =oefat oink hs-kene">balikn-sr, Brlıkn-srnvalue0pbalikn-srn>Brlıkn-sr =oefat oink hs-kene">barfi , Brrt = nvalue0pbarfi n>Brrt = =oefat oink hs-kene">batman, Batmannvalue0pbatmann>Batman =oefat oink hs-kene">bayburt, Bayburtnvalue0pbayburtn>Bayburt =oefat oink hs-kene">bsin.ik, Bsin.iknvalue0pbsin.ikn>Bsin.ik =oefat oink hs-kene">bsngol, Bsngöanvalue0pbsngoln>Bsngöa =oefat oink hs-kene">bstlis, Bstlisnvalue0pbstlisn>Bstlis =oefat oink hs-kene">bolu, Bolunvalue0pbolun>Bolu =oefat oink hs-kene">bz, Mr, Bz, Mrnvalue0pbz, Mrn>Bz, Mr =oefat oink hs-kene">bz,sa, Bz,sanvalue0pbz,san>Bz,sa =oefat oink hs-kene">canakkale, Çvnakkalenvalue0pcvnakkalen>Çvnakkale =oefat oink hs-kene">cankiılmÇvn> Çvn> =oefat oink hs-kene">c'AdlmÇyap" value0pcyap" >Çyap =oefat oink hs-kene">ickizldivDckizld" value0pdckizld" >Dckizld =oefat oink hs-kene">iiy"rbaker, Diy"rbak " value0pdiy"rbaker" >Diy"rbak =oefat oink hs-kene">iuzce, Düzcenvalue0piuzce" >Düzce =oefat oink hs-kene">edirne, Edirnenvalue0pedirnen>Edirne =oefat oink hs-kene">elazig, El z ğnvalue0pelazign>El z ğ =oefat oink hs-kene">erzincan, Erzincannvalue0perzincann>Erzincan =oefat oink hs-kene">erzuAdlmErzuAdnvalue0perzuAdn>ErzuAd =oefat oink hs-kene">eskise> r, Eskp =e> rnvalue0peskise> rn>Eskp =e> r =oefat oink hs-kene">gaz
tep, Gaztepnvalue0pgaztepn>Gaztep =oefat oink hs-kene">giresun, Giresunnvalue0pgiresunn>Giresun =oefat oink hs-kene">gumu"htne, Güm/divhtnenvalue0pgumu"htnen>Güm/divhtne =oefat oink hs-kene">hakkaılmHakkaı" value0pttkkaı" >Hakkaı =oefat oink hs-kene">hataylmHatay" value0ptttay" >Hatay =oefat oink hs-kene">igd r, Iğd " value0pigd r" >Iğd =oefat oink hs-kene">isyerfa, Isyerfa" value0pisyerfa" >Isyerfa =oefat oink hs-kene">istanbul, İstanbul" value0pistanbul" >İstanbul =oefat oink hs-kene">izm r, İzm rnvalue0pizm rn>İzm r =oefat oink hs-kene">kahr"man idas, Kahr"man idaşnvalue0pkahr"man idas" selected>Kahr"man idaş =oefat oink hs-kene">ka20dik, Ka20düknvalue0pka20dikn>Ka20dük =oefat oink hs-kene">ka20man, Ka20mannvalue0pka20mann>Ka20man =oefat oink hs-kene">ka2s, Karsnvalue0pka2sn>Ka2s =oefat oink hs-kene">kastamonu, Kastamonunvalue0pkastamonun>Kastamonu =oefat oink hs-kene">kaysype=na Useı" value0pk Useı" >a Useı =oefat oink hs-kene">kiıkkale, K a =oefat oink hs-kene">kiidiveldiva idiveldnvalue0pkiidiveldn>a idiveld =oefat oink hs-kene">kise> r, a =e> rnvalue0pkise> rn>a =e> r =oefat oink hs-kene">kilis, Kilisnvalue0pkilisn>Kilis =oefat oink hs-kene">izm t, Kocaeldnvalue0pizm tn>Kocaeld =oefat oink hs-kene">konya, Konyanvalue0pkonyan>Konya =oefat oink hs-kene">kutahya, Kütahyanvalue0pkutahyan>Kütahya =oefat oink hs-kene">malatya, Malatyanvalue0pmalatyan>Malatya =oefat oink hs-kene">manisa, Manisanvalue0pmanisan>Manisa =oefat oink hs-kene">mardin, Mardinnvalue0pmardinn>Mardin =oefat oink hs-kene">me87eb, Me87ebnvalue0pme87ebn>Me87eb =oefat oink hs-kene">mugla, Mu Saanvalue0pmuglan>Mu Saa =oefat oink hs-kene">mus, Muşnvalue0pmusn>Muş =oefat oink hs-kene">nevse> r, Nev =e> rnvalue0pnevse> rn>Nev =e> r =oefat oink hs-kene">nigde, Niğdenvalue0pnigden>Niğde =oefat oink hs-kene">o, M, Ordunvalue0pordun>Ordu =oefat oink hs-kene">osmaniye, Osmaniyenvalue0posmaniyen>Osmaniye =oefat oink hs-kene">rize, Rizenvalue0prizen>Rize =oefat oink hs-kene">"dapple divSaitlya="value0padapple dn>Saitlya =oefat oink hs-kene">samsun, Samsun="value0psamsun=">Samsun =oefat oink hs-kene">siirt, Siirt="value0psiirt=">Siirt =oefat oink hs-kene">sinop, Sinop="value0psinop=">Sinop =oefat oink hs-kene">sivas, Sivas="value0psivas=">Sivas =oefat oink hs-kene">sanliurfa, Şzlıurfa="value0psanliurfa=">Şzlıurfa =oefat oink hs-kene">sirnak, Ş nak="value0psi nak=">Ş nak =oefat oink hs-kene">teksrdag, Teksrdağnvalue0pteksrdag=">Teksrdağ =oefat oink hs-kene">tokat, Tokatnvalue0ptokatn>Tokat =oefat oink hs-kene">t20dzon, T20dzonnvalue0pt20dzonn>T20dzon =oefat oink hs-kene">tunchs-, Tunchs-nvalue0ptunchs-n>Tunchs- =oefat oink hs-kene">usak, Uşak="value0pusakn>Uşak =oefat oink hs-kene">van, Vannvalue0pvann>Van =oefat oink hs-kene">yalova, Yalovanvalue0pyalovan>Yalova =oefat oink hs-kene">yozgat, Yozgatnvalue0pyozgatn>Yozgat =oefat oink hs-kene">zonguldak, Zonguldaknvalue0pzonguldakn>Zonguldak llaknt=""ted">İmsakpaylix"> >Güneşpaylix"> >Ö Saepaylix"> >İkindtiv> >Akşamiv> >Yatsn div>paylix">tools h newspiaylasottom clearesults-n8 fix"> ottom cleanzarl-ylasleaez">lsaa> .yesilafsin >06:12siv hs-cr-euro"> >07:37"hv hs-cr-euro"> >12:49"hv hs-cr-euro"> >15:28"hv hs-cr-euro"> >17:50"hv hs-cr-euro"> >19:ss"hv hs-cr div>paylix">tools h newspiaylasottom cleaez">lknız .yesilafsin s-art"hs-article-af v cla div>pa > haber-ar uyarıyyeseliv drec"> -s', twiniv duses
div>paylaylasottom cleayesel-1-tt"> -n8 fix"> 3" class=" yap-lilam132 haber"1857ifar uyarıyuseuVek-tr0-paylasasafsinderden-kazandiran-soylesin.r-vtti-h2048ibrahimssarikurt-lü (Hacıkız509nü #l', twit1857if getirdİbrahim Siv> kurter Vefat Etti"s-item-img"> 8 fix"> ottom cleause-1-tt"> -n8 fix"> ottom cleause-widt< btp://wwwlea flertiate="2017-07-01 09:onch1 Temmuz 2017 Cu8-01-20a11:34:20"> Cu8-01-20a11:34:20"hs-artsiv hs-cr-euro"> at etti.

dot-dotlam132 hcg="no"40">Allah>Yeşil eyln-sn me zı c:let olsun inşallag
ix"> 3" class=" yap-lilam132 haber"1856ifar uyarıyuseuVek-tr0-paylasasafsinderden-kazandiran-soylesin.r-vtti-h2048kml" t a20div>tllü (Hacıkız51/arı #l', twit1856da getirdi" Ka20div>ter Vefat Etti"s-item-img"> 8 fix"> ottom cleause-1-tt"> -n8 fix"> ottom cleause-widt< btp://wwwlea flertiate="2017-07-01 09:onch1 Temmuz 2017 Cu8-01-20a11:07:45"> Cu8-01-20a11:07:45"hs-artsiv hs-cr-euro"> at etti.

dot-dotlam132 hcg="no"40">Ka2deşim Allah>me8hidttiern muidtrn eyln-sn işAllah>me zın c:let olsun
ix"> 3" class=" yap-lilam132 haber"1855ifar uyarıyuseuVek-tr0-paylasasafsinderden-kazandiran-soylesin.r-vtti-h2048fevz.htmlaogg">llü (Hacıkız)0 Etti"#l', twit1855 class="Fevz. 8 fix"> ottom cleause-1-tt"> -n8 fix"> ottom cleause-widt< btp://wwwlea flertiate="2017-07-01 09:onch1 Temmuz 2017 Cu8-01-20a11:04:41"> Cu8-01-20a11:04:41"hs-artsiv hs-cr-euro"> at etti.

dot-dotlam132 hcg="no"40">Allah>Yeşil eyln-sn me zın c:let olsun hocamiv> div> ix"> 3" class=" yap-lilam132 haber"1854ifar uyarıyuseuVek-tr0-paylasasafsinderden-kazandiran-soylesin.r-vtti-h2048fevz.htmlaogg">llü (Hacıkız)0 Etti"#l', twit1854 class="Fevz. 8 fix"> ottom cleause-1-tt"> -n8 fix"> ottom cleause-widt< btp://wwwlea flertiate="2017-07-01 09:onch1 Temmuz 2017 Cu8-01-20a00:18:35"> Cu8-01-20as0:18:35"hs-artsiv hs-cr-euro"> at etti.

dot-dotlam132 hcg="no"40">Me zın c:let olsun hocam,n div> ix"> 3" class=" yap-lilam132 haber"1853ifar uyarıyuseuVek-tr0-paylasasafsinderden-kazandiran-soylesin.r-vtti-h2048fevz.htmlaogg">llü (Hacıkız)0 Etti"#l', twit1853 class="Fevz. 8 fix"> ottom cleause-1-tt"> -n8 fix"> ottom cleause-widt< btp://wwwlea flertiate="2017-07-01 09:onch1 Temmuz 2017 Cu8-01-19 23:50=19"> Cu8-01-19 23:50=19"hs-artsiv hs-cr-euro"> at etti.

dot-dotlam132 hcg="no"40">Allah>Yeşil et7eb div> ix">3"> > 3der-kapsa e-gazete"lar uyarıyyeseliv dyesel-eews-apshrfix id="paylas" class="hs-pa con"http://wwwlea4_Lgtle hs-shrfix">
div>pa asaylasottom clea1-tt"> ss= fsinderden-kazandiran-soylesin.r-v1.jpg" sayf>aml/20-01-18-0-ü Giydların Yeşil Gazetesi - 20.01. Cu8 ManşeEtti"s-item-img"> /images/haberler/2017/07/sehernaz_gozeler_vsayf>aml/fşin_20-01-18-0-ü Giyd stylYeşil Gazetesi - 20.01. Cu8 ManşeEtti/
div>pa > haber-kapsa arsiv"lar uyarıyyeseliv dyesel-irch-lmrfix id="paylas" class="hs-pa con"http://wwwlea4_Lgtle hs-shrfix">
-open-u div>pa asaylasottom clea1-tt"> ss=aylasaform="hs-onhaberler/2017/07/sehernaz_go?m=arsiv"lilhoapspo"hs"width:arsiv"l "> oefat ovalue0p01"l 01 oefat ovalue0p02"l 02 oefat ovalue0p03"l 03 oefat ovalue0p04"l 04 oefat ovalue0p05"l 05 oefat ovalue0p06"l 06 oefat ovalue0p07"l 07 oefat ovalue0p08"l 08 oefat ovalue0p09"l 09 oefat ovalue0p1/if>10 oefat ovalue0p11"l 11 oefat ovalue0pow h>12 oefat ovalue0p13"l 13 oefat ovalue0p14"l 14 oefat ovalue0p15"l 15 oefat ovalue0p16"l 16 oefat ovalue0p17"l>17 oefat ovalue0p18"l 18 oefat ovalue0p19"l 19 oefat ovalue0p2/if>20 oefat ovalue0p21if>21 oefat ovalue0p22" selected>22 oefat ovalue0p23"l 23 oefat ovalue0p24"l 24 oefat ovalue0p25"l 25 oefat ovalue0p<6er>26 oefat ovalue0p27"l>27 oefat ovalue0p28"l 28 oefat ovalue0p29"l 29 oefat ovalue0p3/if>30 oefat ovalue0p31if>31 oefat ovalue0p01"lselected>Ocak oefat ovalue0p02=">Şubat oefat ovalue0p03n>Mart oefat ovalue0p04n>Nisan oefat ovalue0p05n>Mayıs oefat ovalue0p06" >Haziran oefat ovalue0p07=">Temmuz oefat ovalue0p08"l Ağustos oefat ovalue0p09"l Eylül oefat ovalue0p1/if>Eki oefat ovalue0p11n>Kas oefat ovalue0pow h>AralGek oefat ovalue0p Cu8" selected>2018 oefat ovalue0p_h17if>2017 oefat ovalue0p400"if>2016 oefat ovalue0p2015"l 2015 oefat ovalue0p2014"l 2014 va buas"nle"hs- dform div>pa > h x newspic" icle-af v cla wspic" icle-afffffffffffffffffffffffmain" ol Dikey Rf="httpan8 fix"> ffffffmylasottom cef="httdikey solnehernazr="0":px;iframe>px;"ix newspic"> """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" icle-afffffffffmain" ağ Dikey Rf="httpan8 fix"> ffffffmylasottom cef="httdikey sag ortalanehernazr="0":px;iframe>px;"ix newspic"> """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" newspic"> """"" newspic"> """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""tools h newspi""""""""""""""""tools h""""""tylasottom cleafootshrfixgo-c"> shrfixfootsh-boxed s'lorafootshrfixmt-20afixmb-50class="hs-pa con"http://wwwleafootsh-top class3 latowebblackclass="hs-paylasaylasottom c1-ttainseesilafsinaylasottom clear.com= fsinderden-kazandiran-soylesin.r-v"tp://wwwleafootsh-tlink clas20afixripple en="true"> div>pa asaylasottom cleafootsh-midclass="hs-paylasaylasottom c1-ttainseesih""""""tylasottom cleafootsh-cat class3 latowebblackom= ul>/lntclass="hsen-kazandiran-soylesin.r-valari-da-getirdil aöari sin.com/ihtcle>lis/lntclass="hsen-kazandiran-soylesin.r-vgunde-v">Günde-htcle>lis/lntclass="hsen-kazandiran-soylesin.r-vsaglikv"> ağlGeklis/lntclass="hsen-kazandiran-soylesin.r-vekonomdil Ekonomdlis/lntclass="hsen-kazandiran-soylesin.r-vtti-h2048l Vti-h204htcle>lis/tul> ul>/lntclass="hsen-kazandiran-soylesin.r-vgenelv">Genellis/lntclass="hsen-kazandiran-soylesin.r-vtti-h2048l Vti-h204htcle>lis/tul>""""""3"> h""""""tylasottom cleafootsh-about ht:20px;"> 8 fix"> ottom cleafootsh-logo"tclass="hsen-kazandiran-soylesin.r-vdap://wwwlogo"tcimages/haberler/2017/07/sehernaz_gozeler_vam rekilogo_pan l_1Etti" stylSehernazGmazehs-er Vefat Etti/ iv> >Copypx;"> © Cu8 - Tümthakamlef sakaıd .
2017/07/sehernaz_giv> >-cr-euro"> p>Abdullah>Kösebalabai Gaz. Mat." an. ve Tic. Ltd. Şti./divAtatürk Cad. Efsus" okak No:25 46500 /K.MARAŞ/divBa> a Hesap Nu idası:/divİş Ba> ası Şubesi /divIBAN: TR75 0006 4000 0016 4610 3014 23

cr-euro"> p>ate="2017-07-site-info glyphi1-ts ss=phonenehernaz a://w: 0;"t"hs-art 3445114777

cr-euro"iv> >-cr-euro"> cr-euro"iv> 3"> h"""" div>pa asaylasottom cleafootsh-ylas" class="hs-paylasaylasottom c1-ttainseesih""""""ffmainasottom cleafootsh-ylink"ass="hsen-kazandiran-soylesin.r-v-v">en="true"> < ress-card-u ottom cht:20px;"> 8 fix"> Y z aım: TE Bsiişim
div>pa h"""" div>pa tools h""""""tylaskapsa aramadap://wwwleasss=ch-modal modal nclei> dentab dex="-1npan olabelledbypsa arama- darole0pdialognpan onclick="textUp ottom cmodal-yldy Vefat Etti shUp aform="hs-onhaberler/2017/07/sehernaz_go"lilhoapsgetUp sin.c Ara ...6 type0psss=chs"width:qs-kapssss=chsp -s'lor" type0psubm tn>en="true"> pa dform en="true"> < Lgtlepx;"> pan onclick="textUp(172 sporen="true"> < Lgtlepx;"> pan onclick="textUp(172 Dünya Şmpiyonu Olduen="true"> < Lgtlepx;"> pan onclick="textUp(172 Hakkaıick Acı sin.c: 2 Şenclimiz Varen="true"> < Lgtlepx;"> pan onclick="textUp(172 Kış Nöbe-lideen="true"> < Lgtlepx;"> pan onclick="textUp(172 MHP Kahr"man idaş Milletvekili Fahracın Oğuz Torpa div>pa3"> >der-kapsa uyhs-n" ar uyaruseumodal modal-sm nclei> dentab dex="-1nrole0pdialognpan olabelledbypsa uyhs-n- dapan onclick="textUp ottom cmodal- hs-shrfixat EttiÜye Girişipa ottom cmodal-yldyUp aylasp://wwwlealogin-form=lass="hs-pa Kullanıcı A Genrequiredpa asasadiv>pa asadiv>pa asaylasottom c1-ttrol-g/: pspa asasalabelsottom c1-ttrol-label" ">Şifretilabelpa asasaylasottom c1-ttrolsspa asas "value0ps"width:sifre" kapsinputPtomwv> " placeholiv> Şifrenrequiredpa asasadiv>pa asadiv>pa asaylasottom c1-ttrol-g/: pspa asasaylasottom c1-ttrolsspa asasen="true"> pa asadiv>pa div>paylaylasottom cmodal-footshww.yesiÜye Oltitle"hs- fsinderden-kazandiran-soylesin.r-vunuasumarı dap://wwwnç btn">Şifremi unuasum?title"hs- buas"n p://wwwbtn fixripple Vefsdch btn-d Lgeklam132 zismiom cmodaldapan onclick="textUpKapat >