Prof. Dr. Hüseyin Çelik
Prof. Dr. Hüseyin Çelik
Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde, Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik
banner415
Yazarın Makaleleri
İÇ HUZUR 6
İnsanı huzurlu edebilecek en önemli şeylerden birisi de Kadere iman etmektir. 'Kadere iman eden kederden emin olur” rivayetinde de ifade edildiği gibi insanı kederden uzaklaştıracak, onu güvende tutacak olan şeylerden birisi de kader inancı...
İÇ HUZUR 5
Doğru Noktaya Bakabilmek Hz. Peygamber (sas) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: 'Dünyada mutlu olmak isteyen kimse (dünyalık bakımından) kendinden aşağıdaki kimselere baksın. Ahirette mutlu olmak isteyen da (ahireti kazandıracak...
İÇ HUZUR 4
Kendi Kısmetine Razı Olmak Başkasının Elinde Olanlara Tamah Etmemek İnsanı mutlu eden en önemli şeylerden birisi de kendi kısmetine rıza gösterip başkalarının ellerinde olanlara tamah etmemektir. Her insanın yaratılışı farklı olduğu...
İÇ HUZUR 3
3. Mal Sahibi Değil Emanetçi olmak. İnsanı dünyada huzursuz eden şeylerden birisi de sahip olduğu güzellikleri kaybetmek ve kaybetme korkusudur. Başta kendi canımız olmak üzere sevdiklerimizi kaybetmek bizi her zaman üzer. Hatta çoğu zaman...
İÇ HUZUR 2
2. Olaylara Doğru Yerden Bakabilmek: Huzurlu olabilmek için ikinci esas, olaylara doğru yerden bakabilmektir. Yaşadığımız hadiseleri doğru şekilde yorumlayabilmek ve doğru yönden bakabilmektir. Yaşadığımız hadiseleri doğru okuyabilmektir....
İÇ HUZUR 1
Manevi bir tatmin hissi olan huzur; insanın kendini rahat, memnun ve emniyette hissetmesi, kendisiyle barışık olmasıdır. Bir dirlik ve sükûnet halidir. Bireyin hayatı anlamlandırması ve her türlü zorluğa rağmen hayatı yaşamaya değer bulmasıdır....
Kurban Bayramı Et Bayramı, Ramazan Bayramı Şeker Bayramı
Kurban, Allah'a yakın olmak gayesiyle belli zamanlarda ve bazı özellikleri taşıyan belli cinsten hayvanları kesmektir. Kurban hadisesi yeryüzünde insanlık tarihi kadar geçmişi olan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de ilk insan ve ilk...
Fıtrata Müdahale ve Küresel Felaketler
Başta insan olmak üzere tüm arlıkların yaratılıştan sahip olmuş oldukları özelliklere 'fıtrat” denilmektedir.  'Allah onu (insanı) yaratıp güzelce şekillendirdi” (Kıyâme: 38) ayet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi...
ZALİMLERE MEYLETMEYİN
İslam, insan hayatını düzenlemek için gönderilmiş ve onun hayatında hiç noktayı eksik bırakmayarak tanzim etmiş bir dindir. Neleri yiyip neleri yemeyeceği, evliliği, ticareti ve ibadet hayatı başta olmak üzere her alanda bir düzenleme getirmiştir....
RAMAZAN AYI, KUR'AN AYI
Ramazan, içerisinde birçok güzellikleri barındıran bir aydır. Ramazan ayı denildiğinde ilk akla gelen 'oruç ibadeti” olsa da 'Kur'an ayı” olması daha önce gelmektedir. Oruç, hicretin ikinci senesinde farz kılınmasına rağmen...
Şiddetin Sebepleri ve Çözüm Yolları
İnsanlık tarihi ile yaşıt olan ve toplumsal bir sorun haline gelen 'şiddet” her geçen gün artarak ve daha geniş alanlara yayılarak devam etmektedir.  İlk olarak Âdem (as)'ın oğullarından Kâbil'in kardeşi Hâbil'i...
Aile İçi Şiddet
               Allah (cc), her varlığı fıtrat dediğimiz farklı özelliklerde yarattığı gibi kadın ve erkeği de farklı fıtratlarda yaratmıştır. Yaratılıştan sahip oldukları...

banner372

banner373