Prof. Dr. Orhan Ercan
Prof. Dr. Orhan Ercan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Göksun MYO Müdürü Prof. Dr. Orhan Ercan
banner415
Yazarın Makaleleri
İdeal Yönetici ve Yönetim Ahlakı 2-Hakikatle Bakmayan Adaletle Yönetebilir mi? 
Aziz okur, yönetim ahlakı, üzerinde tefekkür ettiğimiz ahlak bileşenleri içinde son derece önemli bir yere sahiptir. Zira adaletin olmadığı bir yerde toplumun kendini gerçekleştirmesi ve müreffeh bir hâle gelmesi mümkün değildir.  Buna...
İdeal Yönetici ve Yönetim Ahlakı 1: Hakikatle Bakmayan Adaletle Yönetebilir mi?
Kütüphaneler dolusu kitap yazılmış bir alandır yöneticilik. Dolayısıyla teori düzeyinde pek çok bilgiye ulaşmak mümkündür. Yönetim bilimcilerin üzerinde durduğu şekliyle farklı yönetim anlayışları vardır. İnsanı merkeze alan demokratik,...
Ahlaktan Hakikate: Ahlak Bileşenleri
Aziz okur, son yazılarımızdaki izahlardan haddini bilmeyenin güzel ahlaklı olamayacağı sonucunu çıkardık. Buna göre haddini bilmeyenin hakikat talebesi olamayacağı da aşikar olmuştur. Şimdiye kadar insanı hakikate götürecek temel değerlerin...
Hakikat Yolculuğunun Fonksiyonel ve Aksiyoner Sınırı: Haddini Bilmek-2
Not: Lütfen bir önceki yazı ile birlikte okuyunuz. Aziz okur, hakikat arayışımız devam ediyor. Bugünkü durağımız haddini bilmek olacak. İnsan var olduğundan bu yana yek diğeriyle yani eşya ile sürekli irtibat hâlindedir. Nitekim insanlık...
Hakikat Yolculuğunun Fonksiyonel ve Aksiyoner Sınırı: Haddini Bilmek
'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir...” Bu güzel Yunus dizelerine, farklı derinliklerine ilişkin tekrar değineceğim. Fakat bugün, hakikat arayışımızda insanın haddini bilmesinin önemi üzerinde durmak istiyorum. Bilme veya öğrenme...
Hakikat Bağlamında İnsan: İkna Edilmeye Hazır Olmak 2
Not: Lütfen bir önceki yazı ile birlikte okuyunuz. Aziz okur, bir önceki yazımızda irdelediğimiz üzere ikna edilmeye hazır olmak hakikat talebesinin sahip olabileceği en önemli değerlerden biridir. Geç olmadan farkına varmalıyız ki pandemi...
Hakikat Bağlamında İnsan: İkna Edilmeye Hazır Olmak 1
Aziz okur, önceki yazılarımızda ikna olmaya hazır olmayan zihnin bağnazlıkla örülü olacağı sonucuna ulaşmıştık. O halde hakikat yolcusunun en önemli özelliğinin ikna edilmeye hazır bir zihne sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz....
Din, İdeoloji, Bağnazlık ve Dilsiz Şeytanlık Mevzusu 2
Not: Lütfen bir önceki yazı ile birlikte okuyunuz. Aziz okur, hayatın bizim kavradığımızın ötesinde çok daha derin anlamları ve renkleri olabilir hatta olabilmelidir. Birkaç yazıdır hakikat erişilebilirliğinin zorluğuna dikkatinizi çektim....
Din, İdeoloji, Bağnazlık ve Dilsiz Şeytanlık Mevzusu 1
Aziz okur, din ve ideoloji bahislerinde yapılan bağnazlıkları ve dilsiz şeytanlıkları tefekkür etmeden ilerlemek zor olacak. Yıllarca bağnazlık kavramıyla belli grupların tahkir amacıyla yaftalandığını biliyoruz. Özellikle modernist ve...
Bedevilikten Medeniliğe Düşüncenin İnkişafı
Kuşkusuz kendi medeniyet köklerinden uzaklaşan bir toplum asimile olmaya yahut kaybolup gitmeye mahkumdur. Bu nedenle medeniyet köklerimizi doğru kavramamız ve diğer medeniyetlerle ortaklaştığımız ve ayrıştığımız hususları doğru tespit...
Doğru Teşhis Doğru Tedavi: "Gülümsemenin Sadaka Olduğu Medeniyetten Suratların Sirke Sattığı Anlayışa, Moderniteye"
Aziz okur, birlikte bir arayış içerisindeyiz. Hakikate teslim olma araçlarını irdeliyoruz. Toplumsal düzlemde ve fert temelinde yaşadığımız sorunları ortaya koymaya çalışıyoruz.  Sorunlarımızı doğru teşhis edemezsek tedaviyi de...
Adalet ve Dilsiz Şeytanlık: Doğru Değerlendirme Ölçüsü
Hepimiz nefis taşıyoruz. İnsanın benliğini aşması kolay bir hadise değildir.  Yıllardır taşıyageldiğimiz özelliklerimiz var. Çocukluğumuzdan beri edindiğimiz alışkanlıklarımızda cabası.  Arkadaşlarımız, çevremiz, ailemiz...
Adalet ve Dilsiz Şeytanlık: “Devletin Dini Adalettir”
Türk-Amerikan ekonomist MIT'de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde) çalışan Daron Acemoğlu'nun ortak yazar olarak katkı sunduğu Ulusların Düşüşü isimli çok değerli ve önemli bir eser var.  Haberdar olanlarınız ve okuyanlarınız...
Dilsiz Şeytanlık Mevzusu ve Akademi 
Çok uzun bir konu. Neresine dokunsanız yeni meseleler açılıyor.  Tanzimat'tan, belki daha öncesinden bu yana 'münevver (aydın) sorunu' yaşıyoruz. Bu sorunun temelini, Türk modernitesinin yönünün nasıl olacağı konusunda...
Adalet ve Dilsiz Şeytanlık-2
Hatırlarsanız hak-adalet-vicdan-mizan ve haddini bilme formülasyonu ortaya koymuştuk. Ve artık hakikati aramayan başka deyişle hakikatle aramayan dilsiz şeytanlık yapmıştır diyebiliriz. Bizzat kendine hakikatleri söylemeyen bir insan toplumda...
Adalet ve Dilsiz Şeytanlık İlişkisi -1-
Çocuktum, dün gibi hatırlıyorum. Çocukluğun ve ergenliğin vermiş olduğu heyecanla konuşuyordum. Malum o yaşlarda dünyayı değiştirebileceğinize inanırsınız ve bunun ancak kendinizi ait hissettiğiniz ideolojik argümanlarla gerçekleşebileceğini...
Bayram Ne Ola ki?
Eskiye ilişkin duyduğumuz özlemler aslında yaşanmışlıklarımıza duyduğumuz özlemlerdir. Bazen bir resme uzunca süre bakar, hülyalara dalarız. Çünkü anılarımızı düşünürüz. Yaş ilerledikçe bu, daha da artar.  Eski bayramları...
Fert Özelinde Adalet-Hakikat İlişkisi
Fert bağlamında adalet kavramını biraz daha açmak icap eder.  Batı jargonunun özeleştiri diye ifade ettiği bizim ise nefis muhasebesi dediğimiz şeyi, kendi cürmümüzün farkına varmak için sık sık yapmamız lazım gelmektedir. ...
Kendini Adaletle Değerlendiremeyen Hakikate Ulaşabilir mi?
Kelimelerin ruhu olduğuna inanırım. Bazen biz kelimeleri derdimizi/düşüncemizi ifade etmek için kullanırken, bazen de kelimeler kendi beklentilerini sanki bize anlatırlar... Adalet kelimesinin bu kabilden olduğunu düşünüyorum. Kelimenin sırf...
Hakikat Talebesi Olmak...
Hakikat üzerine tartışmanın zorluğunun farkındayım. Zira her düşünce sistematiğinin kendini dayandırdığı çıkış noktası hakikattir. Hakikat ile temellendirilmeyen hiç bir görüş savunulamaz. Nitekim dünyadan silinip giden ekollerin...
Başlangıç Niyetine…
Afşin'e ilk kez beş yaşlarımdayken merhum babacığımla gelmiştim.  Burada mukîm bir akrabamızın daveti üzere geldiğimizi anımsıyorum.  Afşin'imize çocuk masumiyeti ve saf nazariyle çok olumlu bir izlenimim bundan sebep...

banner372

banner373