banner363
Şerafettin Özdemir
Şerafettin Özdemir
Emekli Din Görevlisi
Yazarın Makaleleri
Ölünün arkasından ağlamak !..
" Hiç bir günahkâr başkasının günahını yüklenmez ( günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için ( başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları...
Kızlı Elma Neresi?
Kızıl elma; ulaşılması gereken, varılmak istenen hedef, büyük ülkü, yüce ideal, altın elma!. Fethedilmesi gereken şehir veya son hedef. Nihai hedef. Osmanlı'da kızıl elma: Budin, Estergon, Viyana, Roma ve Köln.. Cumhuriyet döneminde...
Hanımlara; İade-i İtibar!...
" Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının, Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten...
Kadına Şiddet; Toplumun Umudunu Öldürüyor !..
" Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile ( cömertçe) verin, eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin." ( Nisâ sûresi, âyet 4 ) " Ey inananlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık....
İslam'da Tasavvuf Değil, Tasavvufta İslam Meselesi Nedir?..
" Müminlerden - özür sahipleri olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik...
Müslümanın; Günlük Hayatı Nasıl Olmalıdır?..
" Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken ( her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ( ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi...
Müslümanların; Günümüzde İslâm Diye Bir Gayesi Yoktur !,,
" Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." ( Ahzâb sûresi, âyet 36 ) Nasıl...
Cenaze sahibinin yemek vermesi !..
" Hiç bir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. ( Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri...
İnsanlığın dünyasını; üstün ve aşağı ırklar şeklinde bölenler!..
" Ey insanlar! Doğrusu sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir,...
Kur'an'da üç tip insan !..
" Bedeviler dediler ki: ' İman ettik'. De ki: ' Siz iman etmediniz; ancak, İslâm ( müslim veya teslim) olduk' deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değil. Eğer Allah'a ve Rasûlüne itaat ederseniz. O, sizin amellerinizden...
Peygamber (sav)'i; çağımıza taşımak ve mevlid-i nebi gecesi!..
" Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size düşkün , müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir." ( Tevbe sûresi, âyet 128 ) Yüce Allah; zikredilen bu ayeti kerime...
Öğretmenler günü!..
" ( Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir. " ( Nahl sûresi, âyet 125 ) " Yoksa geceleyin...
Bizim; bireysel, toplumsal bir tevbeye, yüzleşmeye ihtiyacımız vardır!..
" Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin." ( Ahzâb sûresi, âyet 70 ) " ( Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur."...
Suudi Arabistan'da Neler Oluyor ?..
Meseleyi tam derinliğine bilmemekle beraber, " görünen köy" hesabı ile, konu hakkında görüş, duyuş, seziş, var oluş hususunda görüş bildirmek, yazmak, düşüncelerimizi ifade etmek lazımdır. Suudi hanedanının, çölpeşikliğini, perişanlığını,...
Aile ziyaretlerinde, kadın-erkek bir arada oturabilirler mi?..
" Mümin kadınlara söyle : Gözlerini ( harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine ( kadar) örtsünler. Kocaları,...
Cumhuriyeti Kutluyoruz!
Cumhuriyetimiz; tam 94 yaşındadır!.. Milletimize, tüm alemi İslam'a kutlu ve mutlu olsun!.. Dileriz ki, nice nice 94 yıllar yaşar da, bu aziz millet, istiklalin tadını çıkarmış olur!.. Cumhuriyetin büyük nimet oluşunu, kadrini, kıymetini...
Bu Vatanın: Aşıklarını, Ozanlarını, Şairlerini Selamlıyorum!..
Emin olun ki, bu aziz millet içerisinden çıkmış öylesi insanlar vardır ki, kimi aşık, kimi ozan, kimi şair, kimi besteci ve güftecidir!.. Niye böyledir?.. Milletimiz; baştan sona sanatkar desem sanırım yanılmam!.. Çünkü, milletler içerisinde...
Suudi Kralı Muhammed Bin Selman'ın altın kaplamalı uçak merdiveninin arızalanması !..
" ( Paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün ( onlara denilir ki): " İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin ( azabını) tadın!"...
Müftülüklerde Nikah Konusu
Hakikaten, her güzel yapılan işi alkışlamamak mümkün değildir. Meselenin, olayın iyi tarafı da budur. Bu konuda siyasi, politik ayrılıklar mevzubahis olmamalıdır. Bu husus, ne mezhep aylığını, ne siyasi görüş farklılığını, ne iç...
 Camiler ve Din Görevlileri Haftası !..
Her yıl kutlanan ve yeni yeni din görevlilerini de, kapsar hale getirilen böylesi bir haftanın dolu dolu geçmesini, camilerimizin  cemaatle lebalep dolmasını, hocalarımızın da, verimli, üretken, halkla bütünleşmiş bir hale gelmelerini...
Barzani'nin; Küçük İsrail'i !..
Yeryüzünde kimi emperyalist ülkeler, sömürülerini daha yaymak, yayılmalarını daha geliştirmek ve kutsal hedeflerini bir an önce tahakkuk ettirmek için, kendilerine özgü bir takım hedefleri, ilkeleri ve manevraları bulunmaktadır. Nasıl ki,...
Osmanlıda Surre Alayları ve Günümüzde Ticarete Dönüştürülen Umre Seferleri!..
Aziz milletimizi, Osmanlı atalarımızı, " Surre Alayları"ndaki, fedakarlığından, hasbiliğinden, cömertliğinden, hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Bu uğurda tüm emeği geçmişlerimizi rahmetle, Fatihalarla anıyorum. Kısaca " Surre" ne demektir?...
Asr-ı Saadet; Yeryüzünün En Büyük İnkılabıdır!..
  " İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Rasûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin ( arzulayıp da şu anda) yönelmediğin kıbleyi ( Kâbe'yi) biz ancak Peygamber'e uyanı, ökçeleri...
İsraf Çılgınları, Aç İnsanların Halinden Anlar mı?
   " Adem oğulları, her mescit yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü Allah müsrifleri sevmez." ( A'raf sûresi, âyet 31 )      " İsraf etmeyin, zira Allah israf edenleri sevmez." ( Enam...
İslam'ı yaşamayanın gönlünde bayramı kutlamak olur mu?
" insanları hacca çağır, yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler. Ta ki kendi menfaatlerine şahit olsunlar, Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken onun adını ansınlar. Sizde...
Haydi Pehlivanlar Er Meydanına !...
Malum olduğu üzere, 27 Ağustos 2017 Pazar günü, Afşin'de Karakucak güreşleri yapılacak. Bu organizasyonu tertip edenleri, teşvik edenleri, tertipleyenleri canı gönülden kutluyorum.. Niçin kutluyorum? Çünkü, Afşin halkı güreş sever...
Hz. Hüseyin Canımız, Kesik Başımız/ Kerbela Yangın Yerimiz, Kanayan Yaramız!..
Bu günkü yazımla, yine, Evlad-ı Resul'ün " kadersiz" insanı, Kerbela da çile çekmiş, zulme maruz kalmış, 72 ahfadı ile birlikte, Yezid'in askerlerinin zulümlerine uğramış Hz. Hüseyin (ra)'dan bahsedeceğim.. Her yıl 10 Muharrem...