banner391
Şerafettin Özdemir
Şerafettin Özdemir
Emekli Din Görevlisi
Yazarın Makaleleri
Allah'ın dinini; kaynağından değil de, taklit, menkıbe ve kulaktan dolma bilgilerden öğrenenler !...
" İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece " İman ettik" demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar?" ( Ankebût sûresi, âyet 2 ) Zikredilen bu ayeti kerimenin, imanları sebebiyle çeşitli işkencelere maruz kalan bazı sahabeler hakkında...
Kuran'ı Kerim Işığında; Şefaat Meselesini Doğru Anlamak!..
" Dinlerini bir oyun ve eğlence ( konusu) edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla ( Kuran'la) hatırlat ki bir nefis, kendi kazandıklarıyla helake düşmesin; Allah'tan başka ne bir velisi, ne bir şefaatçi...
Tarih; Geçmişin kuru hikayesi değildir !..
Tarih; sıradan bilgiler içermez, şehitliği, şehit olmayı, vatanı, ırzı, namusu, bayrağı, hürriyeti korumayı anlatır..      Bilhassa, Müslüman Türk'ün tarihi incelendiği zaman, görülecektir ki, insan dimağını...
Afrin'in Fethi ve Hilalin Dolunaya Dönüşmesi!..
" Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu. " ( Enfâl sûresi, âyet 9 ) Hani, aziz Peygamberimiz ( sav) kendi arkadaşlarının azlığını,...
18 Mart'tan 15 Temmuz' a; Yeniden Dirilişimiz !..
" ....Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü alt üst olurdu. Lâkin bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir." ( Bakara sûresi, âyet 251 ) Ayeti kerimeye kısa...
Dünya kadınlar gününde, kadının kimliği !..
   " İnanan erkeklere söyle: Bakışlarından bazılarını yumsunlar, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah , onların her yaptıklarını haber almaktadır." ( Nûr sûresi, âyet 30 )      Kadın...
" ...Sonra ısırıcı krallık ortaya çıkar..."
" De ki: " Allah'a ve Rasulüne itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kâfirleri sevmez." (Âl-i İmrân sûresi, âyet 32) " Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar , kâfir olanların tâ kendileridir." ( Mâide...
Şehitlerin rızıklandırılması !..
" Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine...
Sevgililer günü !..
" Sizi bir tek candan ( Adem'den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini ( Havva'yı ) yaratan O'dur. Eşi ile ( birleşince) eşi hafif bir yük yüklendi ( hamile kaldı). Onu bir müddet taşıdı.  Hamileliği ağırlaşınca,...
Maraş Destanı; Sütçü İmam ve Rıdvan Hocamız !..
" İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana doğru olarak anlatıyoruz. Şüphesiz sen, Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin." ( Bakara sûresi, âyet 252 ) Zikredilen bu ayeti kerimede, askeri disiplin anlatılır. Bir ordunun...
" .... Zeytine Yemin Ederim Ki...!) 
Askerimizin; "  Zeytin Dalı harekatı " bütün hızıyla; aşkla, şevkle, coşkuyla, heyecanla ve imanla devam etmektedir!.. Yüce Rabbimiz!.. Mehmetçiklerimize güç, kuvvet ve sarsılmaz iman gücü versin!.. Seçilen isim güzel, enteresan ve...
Fetih Suresinin Türkçe Açıklaması !..
 " O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir." ( Fetihsûresi, âyet 24 ) Hakikaten, Allahü Teâlâ, Mekke sınırları...
Ölünün arkasından ağlamak !..
" Hiç bir günahkâr başkasının günahını yüklenmez ( günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için ( başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları...
Kızlı Elma Neresi?
Kızıl elma; ulaşılması gereken, varılmak istenen hedef, büyük ülkü, yüce ideal, altın elma!. Fethedilmesi gereken şehir veya son hedef. Nihai hedef. Osmanlı'da kızıl elma: Budin, Estergon, Viyana, Roma ve Köln.. Cumhuriyet döneminde...
Hanımlara; İade-i İtibar!...
" Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının, Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten...
Kadına Şiddet; Toplumun Umudunu Öldürüyor !..
" Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile ( cömertçe) verin, eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin." ( Nisâ sûresi, âyet 4 ) " Ey inananlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık....
İslam'da Tasavvuf Değil, Tasavvufta İslam Meselesi Nedir?..
" Müminlerden - özür sahipleri olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik...
Müslümanın; Günlük Hayatı Nasıl Olmalıdır?..
" Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken ( her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ( ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi...
Müslümanların; Günümüzde İslâm Diye Bir Gayesi Yoktur !,,
" Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." ( Ahzâb sûresi, âyet 36 ) Nasıl...
Cenaze sahibinin yemek vermesi !..
" Hiç bir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. ( Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri...
İnsanlığın dünyasını; üstün ve aşağı ırklar şeklinde bölenler!..
" Ey insanlar! Doğrusu sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir,...
Kur'an'da üç tip insan !..
" Bedeviler dediler ki: ' İman ettik'. De ki: ' Siz iman etmediniz; ancak, İslâm ( müslim veya teslim) olduk' deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değil. Eğer Allah'a ve Rasûlüne itaat ederseniz. O, sizin amellerinizden...
Peygamber (sav)'i; çağımıza taşımak ve mevlid-i nebi gecesi!..
" Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size düşkün , müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir." ( Tevbe sûresi, âyet 128 ) Yüce Allah; zikredilen bu ayeti kerime...
Öğretmenler günü!..
" ( Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir. " ( Nahl sûresi, âyet 125 ) " Yoksa geceleyin...
Bizim; bireysel, toplumsal bir tevbeye, yüzleşmeye ihtiyacımız vardır!..
" Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin." ( Ahzâb sûresi, âyet 70 ) " ( Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur."...
Suudi Arabistan'da Neler Oluyor ?..
Meseleyi tam derinliğine bilmemekle beraber, " görünen köy" hesabı ile, konu hakkında görüş, duyuş, seziş, var oluş hususunda görüş bildirmek, yazmak, düşüncelerimizi ifade etmek lazımdır. Suudi hanedanının, çölpeşikliğini, perişanlığını,...
Aile ziyaretlerinde, kadın-erkek bir arada oturabilirler mi?..
" Mümin kadınlara söyle : Gözlerini ( harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine ( kadar) örtsünler. Kocaları,...
Cumhuriyeti Kutluyoruz!
Cumhuriyetimiz; tam 94 yaşındadır!.. Milletimize, tüm alemi İslam'a kutlu ve mutlu olsun!.. Dileriz ki, nice nice 94 yıllar yaşar da, bu aziz millet, istiklalin tadını çıkarmış olur!.. Cumhuriyetin büyük nimet oluşunu, kadrini, kıymetini...
Bu Vatanın: Aşıklarını, Ozanlarını, Şairlerini Selamlıyorum!..
Emin olun ki, bu aziz millet içerisinden çıkmış öylesi insanlar vardır ki, kimi aşık, kimi ozan, kimi şair, kimi besteci ve güftecidir!.. Niye böyledir?.. Milletimiz; baştan sona sanatkar desem sanırım yanılmam!.. Çünkü, milletler içerisinde...
Suudi Kralı Muhammed Bin Selman'ın altın kaplamalı uçak merdiveninin arızalanması !..
" ( Paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün ( onlara denilir ki): " İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin ( azabını) tadın!"...

banner372

banner373