banner367
banner369
Şerafettin Özdemir
Şerafettin Özdemir
Emekli Din Görevlisi
Yazarın Makaleleri
Yine Türkçe Ezan Meselesi!..
" Onları salât'a çağırdığınız zaman, onu hafife alırlar ve oyun ederler. Bu, onların kafalarını kullanmayan bir topluluk olduğunu göstermektedir." ( Mâide sûresi, âyet 58 ) Ayeti kerime içerisinde geçen " Onlar"dan maksat, birlikte...
ANDIMIZ !..
     " Ey insanlık! Elbet sizi bir erkekle bir dişiden yaratan biziz; derken sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki tanışabilesiniz. Elbet Allah katında en üstününüz, O'na karşı sorumluluk bilinci en güçlü olanınızdır....
Vicdan; Tek başına doğruyu bulmakta yeterli değildir !..
" Gerçekten Allah kendi nefislerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar bir toplulukta olanı değiştirip bozmaz," ( Ra'd suresi, ayet 11) " Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar,...
Özlemi Duyulan Güzel Bir Dünya İçin !..
" Gerçekten Allah kendi nefislerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar bir toplulukta olanı değiştirip bozmaz." ( Ra'd sûresi, âyet 11 ) Nasıl bir dünya özlüyoruz? İyiliğin hakim olduğu, kötülüğün sıfırlandığı bir dünya!.. İnsanlığın...
Bu günün; Bunalımlarla, Sorunlarla Kuşatılmış Dünyasına, Kurani Çözüm Sunulmalıdır !..
" İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin, Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için." ( Akif) Yeryüzünde hayat sanki felç gibidir. İnsanlık; ne yaptığını ne yapacağını, nereye gideceğini nerede duracağını bilememektedir. İster...
Ölü Ruhuna Mevlid Okumak !..
Kültür ile Kuran; gelenek ile Kurani emirler, Resulullah (sav)'in mütevatir hadisleri ile sonradan icat olmuş birikimler, ne yazık ki, çağımızda hala ayırt edilmiş, kültürel birikimlerin, gelenekselliğin yerine Kurani çalışmalar yapılmamaktadır....
 YENİ HİCRİ YILIMIZ KUTLU OLSUN !..
 " Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek bir çok güzül ve bolluk ( imkan) bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükafatı Malum olduğu üzere Allah'a...
Trafik kazaları !..
Maalesef; ülke ve millet olarak, trafik konusunda, bir keşmekeşliğin, kuralsızlığın, kural tanımamanın içerisinde en önde giden bir milletiz!. Direksiyon başına geçmiş genelde tüm şoförlerimiz; adeta kral kesilmiş, elde sigara, kulakta...
30 Ağustos; Yoklukta, Var Olmanın Zaferidir!..
30 Ağustos zafer bayramımız mübarek olsun!.. Bir millet düşünün ki, bitmek, yok olmak, tükenmek, tarihten bütünüyle silinmek üzere iken, imanı ile, İslam'ı ile, Kuran'ı ile, damarlarında taşımış olduğu asil kan ile yeniden...
Birinin mutluluğu, diğerinin mutsuzluğu olmamalıdır!...
Malum olduğu üzere, yaz aylarının içerisinde bulunmaktayız.. nişan, sünnet ve düğün günlerinin dorukta olduğu, silahların çokça sıkıldığı, havai fişeklerinin yeri, göğü inlettiği zaman dilimleri.. Jandarma'nın, polis kuvvetlerinin...
Al Papazı, Ver Papazı !..
Son günlerde; ABD Başkanı Donald Trump'tan tutunda, her kesimden, ülkemize, devletimize ve milletimize karşı tehditler gırla gitmektedir. Oysa, bu aziz millet. tarihi süreçte tanınmış, bilinen, tanınan ve test edilmiş bir millettir. Yakın...
Yeni sistemde, Diyanet İşleri Başkanlığından Beklentilerimiz !..
Diyanet İşleri Başkanlığımız; Cumhuriyet dönemi süresince, kendi çabasıyla, gayretiyle, çalışmasıyla bu günlere gelmiştir. Bir kere, ilk reis Rıfat Börekçi hocadan hali hazır Başkan Ali Erbaş hocamıza gelinceye kadar neler yaşanılmış,...
Milletçe, 15 temmuz günü ne yapmalıyız?..
Her şeyden önce; milletçe, o felaket dolu, musibet içeren günü iyice anlamalıyız. Bu " kara gün"ün mahiyetini anlamak için, 15 Temmuz gecesinde bir program dahilinde hareket etmeliyiz. Neler yapmalıyız? 1- O kara gün, sözde, sahte, uydurukçu...
   Kuran okunduğunda; Kuran ile canlı iletişime geçmek !..
" Resul de: " Ya Rabbi, kavmim, bu Kuran'ı terk edilmiş bıraktılar.  demiştir."  ( Furkan sûresi, âyet 30 )      Bu ayeti kerimede, Resulullah (sav)'in ümmetinin Kuran'ı dinlememeleri, ondan yüz çevirmelerinden...
Bayram, Babalar Günü ve Kandil Harekatımız!..
Yıllar yılı oldu, milletçe şehirlerimiz için kanlı göz yaşları dökmekteyiz.. Nice babalar,dört büklüm bir şekilde Kandilden gelen eşkıyalar tarafından şehit edildikleri için evlatlarına kanlı göz yaşları dökmektedirler. Vallahi!.....
Oruç, Zekat ve Yetimler Günü !..
   " Sadakalar ( zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, ( zekât toplayan) memurlara,  gönülleri ( İslâm'a) ısındırılacak olanlara, ( özgürlüklerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara,...
Ömrü israf etmek !..
     " Yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez." ( A'raf sûresi, âyet 31 )      " İsraf ederek saçıp-savurma çünkü saçıp-savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine...
Günümüzde Çalışma Şartları Ve Oruç !..
" Gücümüzün yetmediği işi bize yükleme." ( Bakara sûresi, âyet 286 ) Yukarıda arz edilen ayeti kerime; her yatsı namazından sonra mihrabiye olarak okumuş olduğumuz ayettir. Çünkü yüce Allah, insanları yaratır iken, onun gücünü, kuvvetini,...
Ramazan ayı ve infak !..
" Sana ( Allah yolunda ) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir. " ( Bakara suresi, ayet 215 ) Aziz Kur'ân;...
Ramazan ayı ve 21 Yasin, 40 Yasin, 51 Yasin ve 61 Yasin okumak nedir, ne değildir?..
" Biz, her elçiyi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini yola iletir, O azizdir, hikmet sahibidir." ( İbrahim sûresi, âyet 4 ) Hamdı sena olsun ki, mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz....
Kuran'ı bütünlüğü içinde anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmalıyız !..
" Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa " Bu Allah'tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de " Bu senden" derler. " Hepsi Allah'tandır" de. Bu adamlara ne oluyor...
Hızır hayatta mıdır?..
   " Biz, senden önce de hiç bir beşere ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar?" ( Enbiyâ sûresi, âyet 34 )      " Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de...
Vakti girmiyor diye, yatsı namazını ikinci gün kaza edenler!,,
" Şüphesiz Rabbin, senin ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden biraz az , yarısı ve üçte biri kadar vakit içinde kalktığını bilir. Gece ve gündüzü Allah ölçer: sizin bu vakitleri takdir edemeyeceğinizi bildiğinden...
Allah'ın dinini; kaynağından değil de, taklit, menkıbe ve kulaktan dolma bilgilerden öğrenenler !...
" İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece " İman ettik" demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar?" ( Ankebût sûresi, âyet 2 ) Zikredilen bu ayeti kerimenin, imanları sebebiyle çeşitli işkencelere maruz kalan bazı sahabeler hakkında...
Kuran'ı Kerim Işığında; Şefaat Meselesini Doğru Anlamak!..
" Dinlerini bir oyun ve eğlence ( konusu) edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla ( Kuran'la) hatırlat ki bir nefis, kendi kazandıklarıyla helake düşmesin; Allah'tan başka ne bir velisi, ne bir şefaatçi...
Tarih; Geçmişin kuru hikayesi değildir !..
Tarih; sıradan bilgiler içermez, şehitliği, şehit olmayı, vatanı, ırzı, namusu, bayrağı, hürriyeti korumayı anlatır..      Bilhassa, Müslüman Türk'ün tarihi incelendiği zaman, görülecektir ki, insan dimağını...
Afrin'in Fethi ve Hilalin Dolunaya Dönüşmesi!..
" Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu. " ( Enfâl sûresi, âyet 9 ) Hani, aziz Peygamberimiz ( sav) kendi arkadaşlarının azlığını,...
18 Mart'tan 15 Temmuz' a; Yeniden Dirilişimiz !..
" ....Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü alt üst olurdu. Lâkin bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir." ( Bakara sûresi, âyet 251 ) Ayeti kerimeye kısa...
Dünya kadınlar gününde, kadının kimliği !..
   " İnanan erkeklere söyle: Bakışlarından bazılarını yumsunlar, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah , onların her yaptıklarını haber almaktadır." ( Nûr sûresi, âyet 30 )      Kadın...
" ...Sonra ısırıcı krallık ortaya çıkar..."
" De ki: " Allah'a ve Rasulüne itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kâfirleri sevmez." (Âl-i İmrân sûresi, âyet 32) " Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar , kâfir olanların tâ kendileridir." ( Mâide...