banner356
Şerafettin Özdemir
Şerafettin Özdemir
Emekli Din Görevlisi
Yazarın Makaleleri
Yeni sistemde, Diyanet İşleri Başkanlığından Beklentilerimiz !..
Diyanet İşleri Başkanlığımız; Cumhuriyet dönemi süresince, kendi çabasıyla, gayretiyle, çalışmasıyla bu günlere gelmiştir. Bir kere, ilk reis Rıfat Börekçi hocadan hali hazır Başkan Ali Erbaş hocamıza gelinceye kadar neler yaşanılmış,...
Milletçe, 15 temmuz günü ne yapmalıyız?..
Her şeyden önce; milletçe, o felaket dolu, musibet içeren günü iyice anlamalıyız. Bu " kara gün"ün mahiyetini anlamak için, 15 Temmuz gecesinde bir program dahilinde hareket etmeliyiz. Neler yapmalıyız? 1- O kara gün, sözde, sahte, uydurukçu...
   Kuran okunduğunda; Kuran ile canlı iletişime geçmek !..
" Resul de: " Ya Rabbi, kavmim, bu Kuran'ı terk edilmiş bıraktılar.  demiştir."  ( Furkan sûresi, âyet 30 )      Bu ayeti kerimede, Resulullah (sav)'in ümmetinin Kuran'ı dinlememeleri, ondan yüz çevirmelerinden...
Bayram, Babalar Günü ve Kandil Harekatımız!..
Yıllar yılı oldu, milletçe şehirlerimiz için kanlı göz yaşları dökmekteyiz.. Nice babalar,dört büklüm bir şekilde Kandilden gelen eşkıyalar tarafından şehit edildikleri için evlatlarına kanlı göz yaşları dökmektedirler. Vallahi!.....
Oruç, Zekat ve Yetimler Günü !..
   " Sadakalar ( zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, ( zekât toplayan) memurlara,  gönülleri ( İslâm'a) ısındırılacak olanlara, ( özgürlüklerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara,...
Ömrü israf etmek !..
     " Yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez." ( A'raf sûresi, âyet 31 )      " İsraf ederek saçıp-savurma çünkü saçıp-savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine...
Günümüzde Çalışma Şartları Ve Oruç !..
" Gücümüzün yetmediği işi bize yükleme." ( Bakara sûresi, âyet 286 ) Yukarıda arz edilen ayeti kerime; her yatsı namazından sonra mihrabiye olarak okumuş olduğumuz ayettir. Çünkü yüce Allah, insanları yaratır iken, onun gücünü, kuvvetini,...
Ramazan ayı ve infak !..
" Sana ( Allah yolunda ) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir. " ( Bakara suresi, ayet 215 ) Aziz Kur'ân;...
Ramazan ayı ve 21 Yasin, 40 Yasin, 51 Yasin ve 61 Yasin okumak nedir, ne değildir?..
" Biz, her elçiyi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini yola iletir, O azizdir, hikmet sahibidir." ( İbrahim sûresi, âyet 4 ) Hamdı sena olsun ki, mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz....
Kuran'ı bütünlüğü içinde anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmalıyız !..
" Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa " Bu Allah'tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de " Bu senden" derler. " Hepsi Allah'tandır" de. Bu adamlara ne oluyor...
Hızır hayatta mıdır?..
   " Biz, senden önce de hiç bir beşere ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar?" ( Enbiyâ sûresi, âyet 34 )      " Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de...
Vakti girmiyor diye, yatsı namazını ikinci gün kaza edenler!,,
" Şüphesiz Rabbin, senin ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden biraz az , yarısı ve üçte biri kadar vakit içinde kalktığını bilir. Gece ve gündüzü Allah ölçer: sizin bu vakitleri takdir edemeyeceğinizi bildiğinden...
Allah'ın dinini; kaynağından değil de, taklit, menkıbe ve kulaktan dolma bilgilerden öğrenenler !...
" İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece " İman ettik" demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar?" ( Ankebût sûresi, âyet 2 ) Zikredilen bu ayeti kerimenin, imanları sebebiyle çeşitli işkencelere maruz kalan bazı sahabeler hakkında...
Kuran'ı Kerim Işığında; Şefaat Meselesini Doğru Anlamak!..
" Dinlerini bir oyun ve eğlence ( konusu) edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla ( Kuran'la) hatırlat ki bir nefis, kendi kazandıklarıyla helake düşmesin; Allah'tan başka ne bir velisi, ne bir şefaatçi...
Tarih; Geçmişin kuru hikayesi değildir !..
Tarih; sıradan bilgiler içermez, şehitliği, şehit olmayı, vatanı, ırzı, namusu, bayrağı, hürriyeti korumayı anlatır..      Bilhassa, Müslüman Türk'ün tarihi incelendiği zaman, görülecektir ki, insan dimağını...
Afrin'in Fethi ve Hilalin Dolunaya Dönüşmesi!..
" Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu. " ( Enfâl sûresi, âyet 9 ) Hani, aziz Peygamberimiz ( sav) kendi arkadaşlarının azlığını,...
18 Mart'tan 15 Temmuz' a; Yeniden Dirilişimiz !..
" ....Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü alt üst olurdu. Lâkin bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir." ( Bakara sûresi, âyet 251 ) Ayeti kerimeye kısa...
Dünya kadınlar gününde, kadının kimliği !..
   " İnanan erkeklere söyle: Bakışlarından bazılarını yumsunlar, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah , onların her yaptıklarını haber almaktadır." ( Nûr sûresi, âyet 30 )      Kadın...
" ...Sonra ısırıcı krallık ortaya çıkar..."
" De ki: " Allah'a ve Rasulüne itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah, kâfirleri sevmez." (Âl-i İmrân sûresi, âyet 32) " Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar , kâfir olanların tâ kendileridir." ( Mâide...
Şehitlerin rızıklandırılması !..
" Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine...
Sevgililer günü !..
" Sizi bir tek candan ( Adem'den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini ( Havva'yı ) yaratan O'dur. Eşi ile ( birleşince) eşi hafif bir yük yüklendi ( hamile kaldı). Onu bir müddet taşıdı.  Hamileliği ağırlaşınca,...
Maraş Destanı; Sütçü İmam ve Rıdvan Hocamız !..
" İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana doğru olarak anlatıyoruz. Şüphesiz sen, Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin." ( Bakara sûresi, âyet 252 ) Zikredilen bu ayeti kerimede, askeri disiplin anlatılır. Bir ordunun...
" .... Zeytine Yemin Ederim Ki...!) 
Askerimizin; "  Zeytin Dalı harekatı " bütün hızıyla; aşkla, şevkle, coşkuyla, heyecanla ve imanla devam etmektedir!.. Yüce Rabbimiz!.. Mehmetçiklerimize güç, kuvvet ve sarsılmaz iman gücü versin!.. Seçilen isim güzel, enteresan ve...
Fetih Suresinin Türkçe Açıklaması !..
 " O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir." ( Fetihsûresi, âyet 24 ) Hakikaten, Allahü Teâlâ, Mekke sınırları...
Ölünün arkasından ağlamak !..
" Hiç bir günahkâr başkasının günahını yüklenmez ( günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için ( başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları...
Kızlı Elma Neresi?
Kızıl elma; ulaşılması gereken, varılmak istenen hedef, büyük ülkü, yüce ideal, altın elma!. Fethedilmesi gereken şehir veya son hedef. Nihai hedef. Osmanlı'da kızıl elma: Budin, Estergon, Viyana, Roma ve Köln.. Cumhuriyet döneminde...
Hanımlara; İade-i İtibar!...
" Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının, Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten...
Kadına Şiddet; Toplumun Umudunu Öldürüyor !..
" Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile ( cömertçe) verin, eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin." ( Nisâ sûresi, âyet 4 ) " Ey inananlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık....
İslam'da Tasavvuf Değil, Tasavvufta İslam Meselesi Nedir?..
" Müminlerden - özür sahipleri olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik...
Müslümanın; Günlük Hayatı Nasıl Olmalıdır?..
" Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken ( her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ( ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi...