Doç. Dr. Necati Demir
Doç. Dr. Necati Demir
Yazarın Makaleleri
44. Afşin Ashab-ı Kehf Karakucak Festivali (Şenliği) nin Ardından
Savaşların günümüzdeki gibi ateşli silahların araç ve gereçleriyle (convensiyonel) değil de sadece eldeki ok, yay, kılıç, mızrak ve gürzlerle adale ve bilek gücüyle yapıldığı dönemlerde güreş müsabakaları genç ve gelecek kuşakları...
Afşin-Elbistan Yöresinin Geçmişte ve Günümüzdeki Pehlivanları
Güç yarışı MÖ: 6-5. Asırdan Greklerden beri önemli bir çabaydı. Güç yarışları tarih boyunca önemini yitirmediği gibi günümüzde bile sportif müsabakalar düzenlenerek, profesyonel ve amatör dalda kulüpler kurularak temeli güç yarışına...
Kudüs’ün Hz. Ömer Dönemi (638) de Fethi ve Kudüs’ün 1098’de Haçlılarca İşgali
Yazımın başlığına ilk bakışta: Neden biz aldığımızda fetih, Hıristiyanlar aldığında işgal oluyor? Bu nitelendirme objektif değil de subjektif değil midir? Denilebilir. İki tarihi hadise ortaya konulduğunda sanırım yazının başlığı...
Afşin’de Dört Baba (Dede, Don, Şaban ve Gül Baba)
Afşin'de Dört Baba (Dede, Don, Şaban ve Gül Baba) 1.Dede Baba Türbesi (Zaviye) Günümüzde Afşin'de 4 Baba'dan söz edilmektedir. Bunların ilki Dedebaba, ikincisi Afşin halkınca bilinmeyen Don Baba, üçüncüsü, Gülbaba dördüncüsü...
Afşin Ashab-ı Kehf Teoloji Enstitüsünün Kurulmasında Kamuoyu Desteği  
26.05.2017 Perşembe günü KSU İlahiyat Fakültesi DİKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) öğrencileriyle üç hocanın (Alpaslan Alkış, Mustafa Çoban ve bendeniz) eşliğinde Ashab-ı Kehf'i ziyaret ettik. Hem hocaların hem de öğrencilerin...
Afşin'de Asri Mektebin Kuruluşu ve Elbistanlı ve Afşinli İlk Muallimler
Afşin'de Asri Mektebin Kuruluşu ve Elbistanlı ve Afşinli İlk Muallimler Ashab-ı Kehf Külliyesindeki yaklaşık 600 yıl öğretim veren medresede hangi ders kitapları okutuldu? Bu kitaplar ders veren hocalara mı aitti? Vakıf belgelerinde isimleri...
Afşin ve Elbistan Yöresinde İlmiye Geleneği
            1400'lü yılların ilk çeyreğinden beri tedrisatını sürdüren Ashab-ı Kehf Medresesinde yörenin önce Dulkadırlılara, sonra da Osmanlı Yönetimine geçmesinden itibaren medresede...
Nostalji IV - Afşin’de Kışa Hazırlık ya da Zahra Tutmak
Afşin'in Cumhuriyet öncesi kültür yapısıyla ilgili bazı belgelerden Ashab-ı Kehf'in büyük bir medrese ve külliye niteliği kazandığından Efsus (Afşin)  Karyesi de dahil olmak üzere bazı köylerin yarısını Ashab-ı Kehf diğer...
Afşin’de Balaban Matbaası ve Abdullah Kösebalaban
Balaban Matbaası sahibi rahmetli Abdullah Kösebalaban'ın ölüm yıldönümü münasebetiyle oğlu Ömer Beyin 'Hocam babamla uzun süre dostluğunuz oldu, ölüm yıldönümünde yayımlamak üzere onunla ilişkin hatıraları olan dostlarından...
Nostalji III Afşin’de Futbol
Nostalji III Afşin'de Futbol Bir ülkenin kültürünü, devamlılığı ve kalıcı yönünü temsil eden gelenekle, sıçrama ve atılım yapmayı hedefleyen değişim olgusu belirler. Değişime kapalı bir gelenek, kendini yenileyemediği için...
Kahramanmaraş Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 03-04 Şubat 2017'de birlikte gerçekleştirdiği Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu KSU Fen Edebiyat Fakültesinde 7 ayrı salonda, 23...
Afşin'de Nostalji II 
(1955-1970 yıllarında Afşin'de Sinema  Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak hareketi...
1940-1970'li Yıllarda Afşin'in Çarşısında Nostalji (mazi özlemi)
Geçmişteki mutlu bir hadiseyi hatırlamak ya da vatana duyulan özlem anlamına gelen nostalji yerine biz mazi (geçmiş) özlemi deyimini kullanabiliriz. Afşin'in yakın geçmişinde çarşıda yaşanan Yahya Kemal'in "geçmiş zaman olur ki,...
Afşin ve Elbistan’ın Geçmişinde Anılar III
12.Afşin'i fetheden Emir Buldacı Afşin-Elbistan Yöresi 1085'te Emir Buldacı tarafından fethedilmişti. Ancak Haçlıların gelişi ile Maraş ve Afşin-Elbistan Yöresi, 1098 yılında Bizans'a tekrar teslim edildi. Bu tarihten itibaren...
Afşin’deki Genç Kuşağın Ali Babası Ali Turan’ın Ardından
45 yaşında genç sayılabilecek bir yaşta Afşin'de çok sevilen Ali Turan hakkın rahmetine kavuştu. Ne akranım, ne de öğrencim olması nedeniyle yakınen tanımadığım hemşerim Ali Turan beni, 5 Ocak/January 2014 ve 23 Ocak 2014'te iki...
Afşin ve Elbistan’ın Geçmişinde Anılar II
7. Arabissos'u İmar Eden Mavricus Hemşerimiz M. Halil Yinanç Hocaya göre, 582 yılında iktidara gelen ve Arabisos (Afşin) da çocukluğunu geçiren Bizans imparatoru Mauriçanos (Mavrikios) içinde yetiş­tiği Efsus şehrini yeniden inşa ve...
Afşin ve Elbistan’ın Geçmişinde Anılar
Bir bölgede yakın kentlerin birbirinden bağımsız tarihlerinin olması düşünlemeyeceği açıktır. Tabii sınırlarla, geçit vermeyen dağlarla, derin fırtınalı denizlerle ve debisi düzensiz nehirlerlerle bölünmüş bir topoğrafyaya sahip...
Gaziler
15.Gazi H. Mehmet oğlu Hüseyin Gök (namıdiğer Topal Hüseyin) (1882-1964) Anlatan: Oğlu Emekli Astsubay Alaettin GÖK Halep'te inzibat çavuşu olarak görev yapan Hüseyin Gök Osmanlı ordusunun terhis edilmesinden sonra tren yolu ile Maraş'ın...
Gazilerin Anıları III
10.Çobanbeyli Kasabasından Hacı Hüdayi Hocaoğlu (1881-1968 Ocak 11) Anlatan oğlu Hamza Hocaoğlu. I. Dünya savaşına Osmanlı Ordusuna katılıp Şam Tren İstasyonunda askerlerin gönderilecek cepheler belirlenirken, Tanırlı Yüzbaşı Dede Efendi,...
Gazilerin Anıları II
5.Gazi Şükrü Bozkurt (yaklaşık 1871-1956) Çocukları: Kemal ve Kâmuran'dır. Anlatan Ökkeş Bozkurt'un kızından torunu Zopalilerin Hamit'in oğlu Halil Sap. İstiklal Madalyası Belgesine ulaşıldı. Bu gazimizle ilişkin (Gn. Kur....
Alan Araştırmalarıyla (1920-1960 yıllarında) Afşin’in Yakın Tarihinden Kesitler
Gazilerimizin, Yakınlarının Dilinden Anıları Afşin'in yakın geçmiş tarihini incelemek için resmi belgeleri işledikten sonra 1920-1960 yılları arasındaki tarihini ortaya çıkarmak için hemşerilerimizden bu yıllara ait yazılı belge...
Yöremizde Eşkıyalık
Afşin-Elbistan yöresi de, eskiden beri ticaret ve askeri geçiş yollarının üzerinde ve kavşağında bulunması nedeniyle merkezi otoritenin bozulduğu her zaman eşkıyalığı barındırmış bir bölgedir. Tarihten bu yana Afşin-Elbistan'ın...
Afşin’de İlk Sağlık Kuruluşu
Her alanda olduğu gibi sağlıkalanında ülkemizin elde ettiği kazanım, imkan ve teknikerin önemini kavramak ve bunları daha ileriye taşıma azim ve kararlılığını sürdürebilmek için elli, yüz yıl öncesinde insanımızın bunların yerine...
Eski Afşin’in Sembolü Olan Şadırvan ve Çarşısı
(Efsus (Afşin) 1910 yılında belediye olduktan sonra Osmanlının savaş ve iğtişaş (karışıklık) dönemlerinde (1. Dünya ve İstiklal Harbi) kentleşme konusunda bir atılım yapılamamış, gelişme gösterememiştir. Ancak Cevlanlıoğlu İbrahim...
Afşin (Efsus) de Kurumlar Tarihi
Değerli hemşerilerim. Yeşil Afşin Gazetesinde Afşin ve Yöresine ilişkin tarih ve kültür çalışmamın bazılarını sizlerle paylaşacağımı belirtmiştim. "Tarih yazmak" deyimi bir bölgede/ülkede zaman içerisinde gerçekleşen olayların tarihi...
Afşin’de İlk Yerel Politik Girişimler
Ömer Özsoy: '1950 yılında belediye başkanları, seçilen il ve ilçe meclis üyelerince seçilirdi. İlçelerde 9 üye seçilirdi. Bu üyeler aralarından bir üyeyi belediye başkanı seçerlerdi. 1954 ve 1958 yerel seçimlerinde Afşin'de...
Afşin’de İlk Politik Girişimler
İlçemiz Afşin'de nahiye teşkilatına kavuştuğu 1264/1858 yılından günümüze pek çok politik girişimde bulunulduğunu görürüz. 1. BOA belgelerinde Afşin (Efsus) in 1264/1858 yılında nahiye teşkilatına kavuştuğunu öğreniyoruz. 2.1909...
4. Sefer (Bardız) Efendi
Torunu, Emekli Maden Mühendisi, Sefer Bardız ile Mithat Berberoğlu'ndan öğrendiğim kadarıyla Sefer Hoca, Kurban Efendi ve Fetahna Hanımın çocuğu olarak 1877 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesi Bardız Köyü'nde doğdu. Dedem,...
Afşin’in Son Dönemdeki Ünlü Hocaları
Değerli hemşerilerim, Afşin üzerine yaptığım çalışmaları sizlerle paylaşmak bağlamında bu haftadan itibaren yöremizde öne çıkan din adamı hocalarımızın özgeçmişlerini doğum ve ölüm tarihleri dikkate alınarak kronolojik sıra içinde...
Efsus’a 1944 Yılında Afşin İsminin Verilmesi
Değerli hemşerilerim, 2005'ten 2011'e kadar Afşin ve Yöresi tarih ve kültürü üzerine yaptığım gerek belge taraması gerekse alan araştırması içerisinde yöremizdeki yaşlı ve orta yaş grubundan kişilerle görüşmeler yaptım....

banner372

banner373