Doç. Dr. Necati Demir
Doç. Dr. Necati Demir
Yazarın Makaleleri
Hemşerilerle Sohbet Üzerine
13.08. 2021 Cumartesi Günü Yeşil Afşin Gazetesinin Bürosunda yıllar önce öğrencim olan  bazı değerli hemşerilerimizle bir araya gelip gündeme ilişkin (sel, yangın ve deprem, piyasadaki pahalılığın, fırsatçılığın, toplum kesimleri...
Eğitim Üzerine Değinmeler
Zihin dağarcığımdan değerli hemşerilerime Ramazan Hediyesi olarak J. J. Rousseau‘nun Emile'inden Eğitimle İlgili Seçmeler ve Esinlenmeler başlığını taşıyan yazıyı Yeşil Afşin Gazetesindeki köşemde paylaşayım istedim. 1.Herkes...
Mazimizi Simgeleyen Ashab-ı Kehf ve Atimizi Yansıtacak Olan Afşin Ashab-ı Kehf Camii ve Külliyesi Üzerine
Afşin Ashab-ı Kehf Camii ve Külliyesi'ni görünce, gayrı ihtiyari ülkemizde asırlar sonra yeniden ilim, irfan, sanat ve düşünce ufuklarının doğacağına olan inancım güçlendi, adeta. İlçemizdeki medarı iftiharımız ve asarı atikamız...
Afşin’de Bilgelik Adına Ne Buldum?
14 yıldır Afşin ve Yöresi Tarihi ve Kültürü üzerine yaptığım çalışmaların hala olgunlaşması ve sonuçta kitaplaşmasına çalışıyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görev yaparken bu işe başlayıp 2011 yılında Afşin ve Yöresi'nde...
KSU Ortak Akıl Etkinliği Bağlamında Afşin’in Öncelikli Sorunları ve Çözüm Önerileri
Gerekçe: Bu çalışma; Kahramanmaraş'ın ikinci büyük ilçesi olan Afşin'in 1970'li yılların sonunda ve seksenli ve doksanlı yıllar boyunca yörenin ekonomik ve sosyal bünyesine önemli katkı yapan Termik Santralinin 2000'li...
KSU Ortak Akıl Etkinliği Bağlamında Afşin’in Öncelikli Sorunları Ve Çözüm Önerileri (2019 Kasım)
Gerekçe: Bu çalışma; Kahramanmaraş'ın ikinci büyük ilçesi olan Afşin'in 1970'li yılların sonunda ve seksenli ve doksanlı yıllar boyunca yörenin ekonomik ve sosyal bünyesine önemli katkı yapan Termik Santralinin 2000'li...
Eğitim Politikamız ve Hemşerilerimizin Yaşlılık Psikolojisi Üzerine
İmam Gökdoğan 19.04.2020 facebook paylaşımından. Facebook paylaşımına yukarıdaki resmi koyarak '60-70 yıl her şeyi, her kesi taşırsın da sonra kendini taşıyamazsın. Allah, malın da evladın da hayırlısını versin. Sonumuz Hayırlı...
Afşin Ashab-ı Kehf’in Ribatında Kadiri Şeyhi Raif Efendi
Afşin Ashab-ı Kehf'in Ribatında Kadiri Şeyhi Raif Efendi Osmaniye'de ikamet den Afşin Emirli Mahallesinden Ömer Lütfü Atalay isimli bir hemşerimiz 2010 yılında, aile tarihiyle ilgili bazı bilgileri benimle telefonda paylaşıp bir metin...
Şerafeddin Mağmumi’nin Efsus ve Ashab-ı Kehf Anıları
Bu günlerde Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan Krona Virüsü dünyanın birçok ülke insanını tedirgin etmiş, hükumetleri sıkı sağlık önlemleri almak zorunda bırakmıştır. 126 yıl önce Anadolu ve Suriye'de çıkan koleranın...
Ashab-ı Kehf Zaviyesinde Görev Yapan Kişiler
Afşin ve Ashab-ı Kehf'e ilişkin en eski belge; Bizans devrinde olduğu gibi Selçuklu komutanı Buldacının yöremizi fethinden sonra da bir ziyaretgâh haline gelen Efsus, Eshab-ı-Kehf Mağarası bitişiğinde bulunan kilise harabeleri üzerine...
            Gaziler Günü ve Atalarımıza Ait Tarihi Belgelerin Günyüzüne Çıkarılması
Değerli hemşerim Mustafa Yılmaz Bey, dedesinin I. Dünya Harbinde İngilizlere esir düştükten sonra askerlerimizin mikrop kırma bahanesiyle krizol (yakıcı kimyasal) dolu havuzlarda zorla banyo yaptırılarak gözlerini kaybetmelerine ilişkin raporu...
Ömer Kösebalaban’ın Vefatı Üzerine
Yeşil Afşin Gazetesi Sorumlu Müdürü Ömer Kösebalaban'ın vefatını teessürle öğrendim. Cenazesine derslerimin yoğunluğu nedeniyle katılamayacağımı ağabeyi değerli öğrencim Fatih Beye telefonda arz ettim.  Yıllardır yazılarımın...
Afşin ve Yöresi Oyunları Üzerine
Afşin ve Yöresinde tahminlerin üstünde oyun türlerinin olması tarih içinde bu yörede pek çok kültür etkinliklerinin kalıntısına işaret etmektedir. Afşin ve yöresi 1970'li yıllara kadar hayvancılık, tarım ve bağ ve bahçecilikle...
Afşinbey İlkokulu
Afşin'de Okullaşma ve "Kışla" Denilen Efsus (Afşinbey) İlkokulu Afşin'de Tarih araştırmaları yapan değerli öğrencim Mustafa Köş, Afşin Bey İlkokulunun bir fotoğrafının olup olmadığını telefonla sordu. Ben de olmadığını...
Yöremizin Yakın Geçmişinde Ulaşım Araçları ve Afşin ve Elbistan’ın Kışlık ve Yazlık Maraş Yolu
1945'lerden önce, Afşin'den komşu ilçelere ve illere ulaşım genelde hayvan (at, beygir, eşek) sırtında ve öküz arabası (kağnı) yla ) sağlanırdı. Kapıdere Tren İstasyonu, o dönemde, bölge halkının olduğu gibi Elbistan ve Afşinliler...
Kabaağaç Köyünde Bir Şehit: Tecirli Türkmenlerinden Ablak İsmail
Toplumun bir yücelik duygusu atfettiği coğrafyanın (toprağın) bizatihi kutsallığı yoktur. Ancak bu coğrafyada dine, mukaddesata, milletin hür iradesine yapılan saldırıların püskürtülmesinde dökülen o ideale adanmış temiz kanlar, sönen...
Emekli Öğretmen Ahmet Turan Tor Hocanın Vefatı Üzerine
Afşin Üzerine Yaptığım Araştırmalarımda görüşü aldığım verileri "Yaşayan Çınarlar" başlığı ile peyder pey hemşerilerimle paylaşıyorum. Ahmet Duran Tor Hocanın da vefat ettiğini duyunca kendisinden edindiğim verileri yakınları...
Kent Tarihi Yazım İşinin Güçlükleri Üzerine
Bir kent tarihi yazım işi hem yazarına tarih formasyonu kazandırması hem de kentin kültürüne katkı yapması açısından oldukça önemli bir çalışmadır. Afşin ve Yöresi Tarihi ve Kültürü üzerine yaptığım altı yıllık çabanın ilk...
Afşin'in Yakın Tarihinden Kesitler
Darendeli Yusuf Kelici'nin Afşin İzlenimleri Sivas'ta yaşadığımız yıllarda (1995-2011) Sivas Şıra Hali'nde uzun süredir esnaflık yapan Darendeli Yusuf Kelici'in Afşin-Elbistan yöresiyle ilgili anıları olduğunu öğrenince...
Afşin (Arabisos) in Manzum Tarihi Serüveni 
Aşağıda kaleme aldığım şiir bile denilmeyecek olan manzum ifadeler, memleketim olan Afşin'in tarih ve kültürüne ilişkin on yıldır yaptığım araştırma ve çalışmaların arasından değerli hemşerilerimle paylaşmayı uygun bulduğum...
Afşin Lisesinin Öğretmen ve Öğrencilerinin Buluşma Günü
Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesinin Öğretmen ve Öğrencileri toplu halde.  Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi 16.06.2018 tarihinde Afşin Lisesi Öğretmenlerinin ve mezunlarının buluşturulduğu geleneksel etli pilav günü düzenledi. Cumartesi...
Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesinin Yapacağı Takdire Şayan Bir Etkinlik
Afşin Lisesi adıyla 1973 yılında açılan günümüzdeki Afşin Ashab-ı Kehf Anadolu Lisesinin kurumsal kimliği ile önümüzdeki Ramazan Bayramının ikinci günü lisede öğretmenlik yapan kişileri bir araya getirmek gibi kurumsal bir faaliyet yapacağını...
Küreselcilik Karşısında Yerli Kültür Varlıklarının Korunması Projesi
Tarihte İskender, Roma-Bizans ve Katolik Roma-Germen imparatorluğu eliyle denenmiş olan dünyayı günümüzde Batı uygarlığının tek devlet ve tek yönetim biçimine indirgeme çabaları Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren yaygınlaşmaya başlayan...
Afşin Meslek Yüksekokulu’nun Takdire Şayan Faaliyetleri
Her sorumlu Afşinli gibi, Afşin'in nüfusunda son yıllarda görülen düşüş beni üzdü. Olguyu ortaya çıkaran KSÜ Afşin Meslek Yüksek Okulu hocalarına bu bağlamda teşekkür borçluyuz. Çünkü araştırma raporuyla ilk kez Afşin'in...
Şadırvandan Önce Afşin'in Bedesteni (Manifaturacılar Çarşısı)
Bizim kültürümüzde 'dört tarafında alım-satım yeri' anlamındaki 'çarşı' sözcüğü, Farsça 'çehar' (dört) ve Arapça 'suk' (alım-satım pazaryeri sözcüklerinin kaynaşmasından 'çarsu'...
Afşin'in Önde Gelen Avcıları
Hemşerilerimiz Afşin'in yakın geçmişine ait eski (siyah-beyaz) fotoğrafları,tanıdıkları kişilerin isimlerini yazarak facebook'ta paylaşırlarsa ilçemizin yazılacak olan tarihine katkı yapmış olacaklarını önceki birkaç yazımda...
Fotoğrafların Diliyle Afşin’in Şirin Çarşısı
Günümüz tarih yazımcılığı işinde fotoğraf önemli bir arşiv belgesi haline gelmiştir. Zaman kişilerin, yapıların, hatta topoğrafyaların bile unutulmasına neden olmaktadır. Hafızalar, yıpranıyor, hatta yaşlılığın ya da alınan bir...
Tarih Araştırmalarımdan Bazılarını Dostlara Açıyorum
Aşağıda kaleme aldığım şiir bile denilmeyecek olan ama her satırı tarihi belgelere dayanan manzum ifadeler, Afşin'in tarih ve kültürüne ilişkin on yıldır yaptığım araştırma ve çalışmaların arasından seçilmiştir.   Afşin...
Sosyalitenin Fiziksel Eyleme Etkisi
Yeşil Afşin Gazetesindeki bu yazımı diğerlerinden farklı bir içerikte yazdığımı değerli hemşerilerim fark edeceklerdir. Bilindiği üzre ben Yeşil Afşin Gazetesinde Afşin'e ilişkin olan yazılarımı yayınlıyorum. Bu yazım ise sıra...
Afşin’in Öncelikli Sorunlarıve Çözüm Önerileri
Ülkemizde siyasanın haddinden fazla öncelenmesi sonucu memlekette etkin olmanın ve hizmet etmenin yegane yolu olarak siyasetin görülmesi, insanların memleketlerine, yörelerine yapacakları hizmet ve katkının alanını kısıtladığını düşünüyorum....

banner372

banner373