banner334
banner335
Mustafa KÖŞ
Mustafa KÖŞ
Araştırmacı-Yazar
Yazarın Makaleleri
ESHAB-I KEHF’İN AFŞİN’DE OLDUĞUNU KANITLAYAN BİR BELGE DAHA
ESHAB-I KEHF'İN AFŞİN'DE OLDUĞUNU KANITLAYAN BİR BELGE DAHA Afşin Kent Konseyi Tarihi Araştırmalar Bölüm Başkanı ve Araştırmacı Yazar Mustafa KÖŞ ,Eshab-ı Kehf'in Afşin'de olduğunu kanıtlayan bir çok belge olduğunu...
EFSUS –AFŞİN ŞEHRİ ROMA KRAL YOLLARI
EFSUS –AFŞİN ŞEHRİ ROMA KRAL YOLLARI Roma Dönemi Efsus Krallarının Tamir Ettirdiği Yolların Mil Taşlarının Kitabeleri Kahramanmaraş Müzesinde Sergilenmektedir Etiler döneminde Arpasus, Romalılar ve Bizanslılar döneminde Efsus, Abbasiler...
1515 YILI TURNA DAĞI SAVAŞINDA EFSUS ŞEHRİ
1515 YILI TURNA DAĞI SAVAŞINDA EFSUS ŞEHRİ 1515 YILI TURNA DAĞI SAVAŞINDA EFSUS ŞEHRİ Dulkadir Beyliği'nin kurulduğu coğrafi bölge başlangıçta Maraş ve Elbistan olup daha sonra Maraş, Elbistan, Afşin(Efsus), Göksun, Andırın, Pazarcık,...
(15 NİSAN 1277) Sultan Baybarsın Efsus Huni’de (Afşin- Arıtaş Ovasında) Moğolları Yenmesi
(15 NİSAN 1277) Sultan Baybarsın Efsus Huni'de (Afşin- Arıtaş Ovasında) Moğolları Yenmesi 1250 yılında Mısır'da bir Türk devleti kuran Memluklular, Anadolu'yu işgal eden Moğollar ve onların işbirlikçisi Ermenilere karşı...
KAYIP KENT EFSUS
KAYIP KENT EFSUS-AFŞİN Yıllar önce Efsus denilen bir kent vardı. Bu Kentte Hititler, Asurlular, Komagenler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar yöreye egemen olmuşlar, zaman zaman da Arap akınlarına uğramıştır. Bu kent tarihte...
SELÇUKLU SULTANI ALAADDİN KEYKUBAT AFŞİN ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİNE FERMAN GÖNDERMİŞTİR
SELÇUKLU SULTANI ALAADDİN KEYKUBAT AFŞİN ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİNE FERMAN GÖNDERMİŞTİR Afşin Kent Konseyi Tarihi araştırmalar Bölüm Başkanı Araştırmacı Yazar Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada Selçuk Sultanı Alaaddin KEYKUBAT'ın...
AFŞİNLİ KÖŞGER VE SARAÇ USTALARI
AFŞİNLİ KÖŞGER VE SARAÇ USTALARI Köşgerleri vardı Afşin şehrimizin Ellialtı köyün İnsanını giydiren ve hayvanlarını goşuma hazırlığını üstlenen .Lastik , Gıslevatler , iskarpinler çıkmadan önce Afşin'i ve büyük Vilayetleri...
SULTAN ABDÜLAZİZ HAN ESHAB-I KEHFE SINAVLA MÜDERRİST ATAMIŞ
SULTAN ABDÜLAZİZ HAN ESHAB-I KEHFE SINAVLA MÜDERRİST ATAMIŞ Afşin Kent Konseyi Tarihi Araştırmalar Bölüm Başkanı Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han tarafından Sınavla Afşin Eshab-ı Kehf Medresesine...
VİZONTELE AFŞİN
VİZONTELE AFŞİN Kıymetli okurlar Afşin'e ilk Radyo ve televizyon yayınlarının nasıl geldiğini ve yaşam kültürümüzde nasıl bir değişime yol açtığının öyküsünü anlatacağım. Vizontele Afşin İlçemiz Afşin'e ilk radyonun...
16 YÜZYILDA MARAŞ SANCAĞINDA AFŞİN
16 YÜZYILDA MARAŞ SANCAĞINDA AFŞİN 16 Yüzyılda Maraş Sancağı Afşin-Elbistan-Andırın Kazalarından oluşmaktaydı. Öncelikle Osmanlı İmparatorluğun yönetimde ki sistem yapısına bakalım. Osmanlı idari düzeninde eyaletler sancaklara, sancaklar...
AFŞİN ŞADIRVANININ TARİHİ
AFŞİN ŞADIRVANININ TARİHİ Afşin'in yıkılmış, yok olmuş, kaybolmuş tarihi eserlerinden bahsediyordum. Bu yıkılan tarihi Efsus-Afşin Şadırvanın tarihinden bahsedeceğim. Bir zamanlar Afşin'in ortasında bir şadırvan vardı. Etrafında...
AFŞİN ATLAS SUYU TARİHİ
AFŞİN ATLAS SUYU TARİHİ Bir zamanlar Kazların, Ördeklerin, Turnaların, Leyleklerin ve Yaprak kuşlarının geldiği Afşin Atlas suyunun Tarihinden bahsedeceğim. İlçemiz Afşin'in doğusunda bulunan ve Atlas Dağının eteğinde göl halinde...
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ESHAB-I KEHFE FERMAN GÖNDERMİŞ
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ESHAB-I KEHFE FERMAN GÖNDERMİŞ Afşin Kent Konseyi Tarihi araştırmalar Komisyon Başkanı Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada Yukarıda görülen Tuğralı Fermanın Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'a ait...
1540 YILI KANUNİ DÖNEMİNDE YARPUZ -EFSUSTA (AFŞİN)DE YERLEŞME VE NÜFUS
1540 YILI KANUNİ DÖNEMİNDE YARPUZ-EFSUSTA (AFŞİN)DE YERLEŞME VE NÜFUS Efsus Eski adıyla Yarpuz bu gün Afşin Kahramanmaraş İlimize bağlı en büyük İlçedir. Bu çok eski ve tarihi şehrin adı Arabissos idi. Bu kelime, zaman içerisinde çeşitli...
AFŞİN’İN SAKLI KALMIŞ HAZİNELERİ
AFŞİN'İN SAKLI KALMIŞ HAZİNELERİ Efsus-Afşin Antik Kentinin bulunması büyük bir merakın, hayallerin, ümitlerin gerçekleşmesidir. Kahramanmaraş Germenica, Antakya, Zeugma antik kentlerinden sonra bu mozaikler Afşin kentini ortaya çıkararak...
BÜYÜK HİTİT İMPARATORLUĞU COĞRAFYASINDA AFŞİN
BÜYÜK HİTİT İMPARATORLUĞU COĞRAFYASINDA AFŞİN Kültepe tabletlerinde geçen Lawazantiya şehrinin ise Elbistan'da veya Afşin'de olduğu hatta Karahöyük'te bulunduğu ileri sürülmektedir, Kültepe tabletlerinde dikkat çeken hususlardan...
EFSUS’TA ESKİ MEDENİYETLER
EFSUS'TA ESKİ MEDENİYETLER Afşin Ovası eski çağlardan intikal eden tarihi şehirlerin enkazı ile höyükler ve Tümülüslerle doludur. Afşin'de bulunan höyüklerin inceleme raporuna göre M.Ö.4000 yıla tarihlenen Post-Hitit (Ön Hitit)...
AFŞİN 513 YILLIK İLÇEDİR
AFŞİN 513 YILLIK İLÇEDİR 1500 yılında Efsus-Afşin Kazası Osmanlı idaresi altında Maraş Sancak Beyliğine tabi bulunmaktaydı. Afşin Kent Konseyi Tarihi araştırmalar Komisyon Başkanı Araştırmacı Yazar Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada...
ANADOLUNUN TÜRKLEŞMESİNDE AFŞİN ŞEHRİNİN YERİ VE ÖNEMİ
ANADOLUNUN TÜRKLEŞMESİNDE AFŞİN ŞEHRİNİN YERİ VE ÖNEMİ Afşin'in coğrafi konumuna baktığımızda Hititler, Komegenler, Persler, Makedonyalılar, Roma, Bizans, Memluklu, İran, Selçuklu, Osmanlı devletleri ve Haçlılar, Arap, Türkmen...
OSMANLI PADİŞAHI SULTAN I MAHMUD HANIN 1738 YILINDA AFŞİN-EFSUS ESHAB-I KEHF’E KÜLLİYESİ MEDRESESİNE GÖNDERDİĞİ FERMAN
OSMANLI PADİŞAHI SULTAN I MAHMUD HANIN 1738 YILINDA AFŞİN-EFSUS ESHAB-I KEHF'E KÜLLİYESİ MEDRESESİNE GÖNDERDİĞİ FERMAN Afşin Kent Konseyi Tarihi araştırmalar Bölüm Başkanı Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada Osmanlı Padişahlarından...
AFŞİN ULU CAMİ TARİHİ VE PİR ALİ OĞLU MUHAMMED HAN
AFŞİN ULU CAMİ TARİHİ VE PİR ALİ OĞLU MUHAMMED HAN İlçemiz Afşin'in çeşitli uygarlık dönemlerine ait tarihi eserleri vardır. Danişmendliler döneminde Afşin'imiz Alpaslan'ın oğlu Melikşah'ın yeğeni Melik Ahmet (Taylu)...
AFŞİN’DE SUSTALI BICAĞIN TARİHÇESİ
AFŞİN'DE SUSTALI BICAĞIN TARİHÇESİ Efsus-Afşin'de sanat ve kültür medeniyeti içerisinde Afşinli ustaların önemli bir yerinin olduğu bilinen bir gerçektir. Daha önceleri Afşin'de sanatkârlar adeta kentin temel direğini oluşturmaktaydı....
EFSUSTA DEMİRCİLİK SANATI VE KARACA YUSUF ÜNAL
EFSUSTA DEMİRCİLİK SANATI VE KARACA YUSUF ÜNAL İnsanlık tarihinde de Türk tarihinde de demircilerin toplumdaki yeri özeldir. Demircilik Mesleğinin piri Davut peygamberdir. Demirci çoğu kez bilge ve yol gösterici olarak karşımıza çıkar tarih...
TARİHİ İPEK YOLU ÜZERİNDE AFŞİN KURUHAN
TARİHİ İPEK YOLU ÜZERİNDE AFŞİN KURUHAN Afşin şehrinin Altunelma Kasabası (Lorşun-Norşun) kasabası ile Tanır Kasabası arasında eski Halep Kayseri yolu üzerinde yapılan Hanlardan birinin izlerini taşımaktadır. 4 Adet odası bulunan Kuruhanın...
EFSUS SAVAŞI (M.Ö. 301)
EFSUS SAVAŞI (M.Ö. 301) MAKEDONYALILAR VE EFSUS (AFŞİN) Yukarıda resimde bulunan Kitabeli Taş Makedonya Kralı Büyük İskenderin Komutanı Selefkosun mermer sütun üzerine yazılı Mezar Taşıdır. Afşin Atatürk Parkında sergilenmektedir. Bu...
HÖYÜKLER KENTİ EFSUS-AFŞİN
HÖYÜKLER KENTİ EFSUS-AFŞİN Zamanın derinliğini Höyükler sayesinde anlıyoruz. Efsus'ta İnsanlığın çok uzunöyküsünün tanıkları onlar. Doğal bir yükselti, bir tepe gibi görünür höyükler. Ama bir gül gibi kat kattır içleri....
ŞARK İNCELEME ENSTİTÜSÜ BAŞKANI ALMAN DOKTOR FRANZ BABİNGER ESHAB-I KEHF AFŞİN’DEDİR
ŞARK İNCELEME ENSTİTÜSÜ BAŞKANI ALMAN DOKTOR FRANZ BABİNGER ESHAB-I KEHF AFŞİN'DEDİR Şark İnceleme Entitüsü Başkanı Alman Dr. Franz Babinger 1957yılında Efsus'taki (Afşin) Eshab-ı Kehf mağaralarını incelemiş ve şu sözü...
İSTİKLAL HARBİNDE AFŞİN-EFSUS ŞEHRİ HEP VARDI
İSTİKLAL HARBİNDE AFŞİN-EFSUS ŞEHRİ HEP VARDI BU MADALYA ARAŞTIRMACI MUSTAFA KÖŞ TARAFINDAN ÇEKİLMİŞTİR. Afşin Kent Konseyi Tarihi Araştırmalar Komisyon Başkanı Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada Maraş'ın kurtuluşunda ve İstiklal...
EFSUS-AFŞİN OVASININ MOR SÜMBÜLLÜ BAĞLARI
EFSUS-AFŞİN OVASININ MOR SÜMBÜLLÜ BAĞLARI Efsus-Afşin'de ne güzel meyve bahçelerimiz, üzüm bağlarımız vardı. Şimdilerde artık bahçe,üzüm bağı der olduk. Bizim yörede meşhur bağlara mor sümbüllü bağ derlerdi, öyle kalmış...