Mustafa KÖŞ
Mustafa KÖŞ
Araştırmacı-Yazar
Yazarın Makaleleri
KORE SAVAŞINA KATILAN AFŞİNLİ ŞEHİT VE GAZİLERİ
KORE SAVAŞINA KATILAN AFŞİNLİ ŞEHİT VE GAZİLERİ Öncelikle Kore Savaşı ile ilgili tarihi bir kez daha hatırlayalım: Kore Savaşı 1950-1953 yılları arasında yapılan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yapılan savaştır. Soğuk Savaş'ın...
Anadolu Selçuklu İmparatorluğu Döneminde Afşin-Efsus şehri
Anadolu Selçuklu İmparatorluğu Döneminde Afşin-Efsus Şehri                                                        ...
Dulkadir Beyliği Döneminde Afşin-Efsus(1337-1522)
Dulkadir Beyliği Döneminde Afşin-Efsus(1337-1522) Maraş, Dulkadir Beyliği'nin kuruluşuna kadar Memlukluların Halep Valilerine bağlı Türkmen beyleri tarafından idare edilmiştir. 1335 yılında İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır'ın...
Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesinde Şehit ve Gazi Olan Afşinliler
Kahramanmaraş'ın Kahraman evlatları Maraş, Antep, Urfa, Adana, Birinci ve İkinci İnönü savaşları ile Sakarya savaşından Sonra Dumlupınar Başkomutanlık Meydan savaşına katılarak Başta Kahramanmaraş İlimiz Olmak üzere Afşin-Elbistan-Göksun-Andırın-Pazarcık...
KÖŞOĞLU HALİL EFENDİNİN EFSUS NAHİYE MÜDÜRLÜĞÜ YAPMASI VE YEMEN SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞMESİ
KÖŞOĞLU HALİL EFENDİNİN EFSUS NAHİYE MÜDÜRLÜĞÜ YAPMASI VE YEMEN SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞMESİ Dedem Köşoğlu Halil Efendi 1861-1882 yıllarında Efsus Nahiye müdürlüğü yaptıktan sonra oğlu Mehmet ile 1915 yılında Yemen harbine katılır....
AFŞİN OVASINDA ESKİ ÇAĞ YAPISI SÜTPİŞİREN KALESİ
AFŞİN OVASINDA ESKİ ÇAĞ YAPISI SÜTPİŞİREN KALESİ Afşin Şehrimizin Kalelerinden biri olan Halk arasında 'Süt Pişiren Kalesi adı ile bilinen” Afşin'in Dokuztay Mahallesinin sınırları içerinde bulunan yapının, tarihçesine...
PERSLER ZAMANINDA AFŞİN
(M.Ö: 550-333): Persler Zamanında (M. Ö: 550-333)Efsus-Arabissos –Afşin Kapadokya Satraplığının sınırları içindedir. Anadolu'yu egemenlikleri altına alan Persler İmparatorluk içindeki merkez ve yerleşmeler arasında hertürlü bağlantıyı...
1520- 1566 KANUNİ DÖNEMİNDE AFŞİN
1520- 1566 KANUNİ DÖNEMİNDE AFŞİN Bu gün Kahramanmaraş İline bağlı büyük bir İlçe olan Afşin tarihi gelişimi içerisinde büyük ticaret yollarının ve askeri yolların geçtiği, orduların kışladığı ve uğradığı yer olmuştur. VII...
ROMA DÖNEMİ AFŞİN RASATHANESİ
Afşin İlçesi Sevin Dikmem Tepesinde bulunan Roma Rasathanesi ve Dikmen Tümülüs'ü İlçemiz Afşin'de Sevin köyü dikmen tepesinde bulunan Rasathane anlam olarak Gözlem evi anlamına gelir. Romalılar tarafından yapılan Rasathane Her çeşit...
MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN CEVLANLIOĞLU İBRAHİM ÖZDEMİR
MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN CEVLANLIOĞLU İBRAHİM ÖZDEMİR Türk tarihinin çeşitli dönemlerinde önemli hadiseler yaşanmış, bunlar kimi zaman bir destanda, kimi zaman bir halk hikâyesinde, kimi zaman bir mesnevide ve...
SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE ASHABÜ’L KEHF MAĞARASI
SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE ASHABÜ'L KEHF MAĞARASI Anadolu'nun Türkler tarafından fethi sırasında 1086'da Emir Buldacı adlı bir Türkmen beyi Afşin ve Maraş bölgesini phileretos 'un elinden almış ve bölgede 1097 yılına kadar...
EFSUS -AFŞİN EMİRLİ ÇOBANPINARI VE ÇOBAN KEFEŞTATAYUŞ
EFSUS-AFŞİN EMİRLİ ÇOBANPINARI VE ÇOBAN KEFEŞTATAYUŞ Dakyanusun zulmünden kaçan gençler Efsus Şehrinin Kuzey Batı kapısından çıktılar. Kuzeye doğru yola giderken Koyuntaş adı verilen mevkiidekoyunlarını otlatan Kefeştatayuş adında...
İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ MEHMET KÖŞ(HALİL OĞLU)
İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ MEHMET KÖŞ(HALİL OĞLU) Halil oğlu Mehmet KÖŞ 1900 Yılında Efsus'ta dünyaya gelmiştir. Halil KÖŞ' ün Babası: Mehmet KÖŞ yemende savaşırken İngilizlere esir düşer. İngilizler yeni icat etmiş oldukları...
AFŞİN İSMİ NEDEN YANLIŞ TELAFUZ EDİLİYOR
AFŞİN İSMİ NEDEN YANLIŞ TELAFUZ EDİLİYOR Tarihte Afşin'imizin geçmişine baktığımız zaman birçok uygarlıklara beşiklik yaptığını görürüz. Afşin'imizin Tarihteki isimleri Hititler döneminde Arpasus, Asurlular ve Romalılar...
Yarpuz -Efsus Nahiyesinin 1563 yılı öncesi Osmanlı idarî taksimatındaki statüsünü kaybetme meselesi üzerine
Yarpuz -Efsus Nahiyesinin 1563 yılı öncesi Osmanlı idarî taksimatındaki statüsünü kaybetme meselesi üzerine Bu çalışma, XVI. asırda Yarpuz Nahiyesinin (Günümüzde Kahramanmaraş ilinin Afşin ilçesi) Osmanlı idarî taksimatındaki statüsünü...
EFSUS ŞEHRİ TARİHİ HAMAMLARI
EFSUS ŞEHRİ TARİHİ HAMAMLARI Uygarlığın kenti Efsus'ta tarihi kaynaklarda Efsus –Afşin şehrinin Kuzey Batısında bulunan Göz pınarının su kaynağının yanında Romalılar tarafından inşa edilmiş bir hamam bulunmaktaydı. Bu hamama...
İSTİKLAL SAVAŞI KAHRAMANI MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN SADIK İNAN
İSTİKLAL SAVAŞI KAHRAMANI MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN SADIK İNAN Kıymetli Afşinli hemşehrilerim bu makalemde sizlere Efsus-Afşin şehrimizin yetiştirdiği değerli vatan evladı Mülazım-ı Evvel üsteğmen Sadık İNAN Efendiyi anlatacağım.Mülazım-ı...
EFSUS(AFŞİN) ALAYI VE KIŞLASI
EFSUS(AFŞİN) ALAYI VE KIŞLASI Efsus şehri başlangıçta Afşin Beyin ordugâhı olduğundan Selçuklu ve Osmanlı devleti zamanında bu kente önemli eserler yapılmıştır. Eshab-ı Kehf külliyesi Selçuklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar tarafından...
SULTAN YILDIRIM BAYEZİD HAN’IN EFSUS ŞEHRİNİ FETHETMESİ (2 AĞUSTOS 1399)
SULTAN YILDIRIM BAYEZİD HAN'IN EFSUS ŞEHRİNİ FETHETMESİ (2 AĞUSTOS 1399) Osmanlı Padişahları arasında hakkında en çok konuşulan Padişahın Yıldırım Bayezid olduğu doğrudur. Bunun iki sebebi vardır: Birincisi; Kısa zamanda Anadolu...
AFŞİN'İN İL OLMASI İÇİN TBMM MECLİSİNE ÖNERGE VEREN KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLLERİMİZ
AFŞİN'İN İL OLMASI İÇİN TBMM MECLİSİNE ÖNERGE VEREN KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLLERİMİZ Yine Bu günkü yazımın gerçek kahramanları Afşin İlçemizin İl olması için TBMM Meclisine önerge veren Kahramanmaraş Milletvekillerimizdir.Afşin'imiz...
SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE EFSUSU YÖNETEN VALİLER
SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE EFSUSU YÖNETEN VALİLER Anadolu'ya giren Selçuklular kendilerine yabancı bir sosyal yapı ve mimarlık üslûbu ile karşılaştılar. Erken Selçuklu mimarlığı Orta Asya gelenekleri ile birleştirilmiş İran mimarlık...
AFŞİN DEDEBABA TÜRBESİ TARİHİ VE EFSUS (AFŞİN)'DA DEDEBABA ZAVİYESİ VAKIFLARI
AFŞİN DEDEBABA TÜRBESİ TARİHİ VE EFSUS (AFŞİN)'DA DEDEBABA ZAVİYESİ VAKIFLARI Afşin İlçesi'nin merkezinde bulunan Dedebaba zaviyesinin adı , aynı zamanda ilçenin en büyük mahallesi olan Dedebaba adını taşımaktadır. Zaviye...
AFŞİN HURMAN KALESİ TARİHİ
Afşin Hurman Kalesinin Tarihi Afşin Hurman-Rumman kalesi Marabuz ( Dağlıca) Kasabasında sarp kaya üstündedir. Yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak mimari tarzı Roma döneminden kalma bir kaledir. Kitabesi kale içinde duvarlarında bulunmaktadır....
EFSUS’TA YAKILAN KÖŞOĞLU SÜLEYMAN’A AİT BÜYÜK HARMANIN HAZİN ÖYKÜSÜ
EFSUS'TA YAKILAN KÖŞOĞLU SÜLEYMAN'A AİT BÜYÜK HARMANIN HAZİN ÖYKÜSÜ Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti, Nice han nice sultan, tahtı bıraktı geçti, Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Yunus EMRE Dedem Köşoğlu...
ÇANAKKALE SAVAŞINDA ŞEHİT VE GAZİ OLAN AFŞİNLİLER
ÇANAKKALE SAVAŞINDA ŞEHİT VE GAZİ OLAN AFŞİNLİLER Tüm savaşlarda olduğu gibi Afşin'imizin Gencecik çocukları Çanakkale cephesindeydi. Gömlekleri, pantolonları yırtıktı, yamalıydı. Kimisi nişanlı, kimi evliydi. Kimi sevdalı, kimi...
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN AFŞİNLİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN AFŞİNLİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLLERİ Bu günkü köşe yazımın gerçek kahramanı Afşin ilçemizin İlk Milletvekilli İstiklal Savaşı Kahramanı Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Seyit Mehmet İMAMOĞLU'NUN...
MİLLİ MÜCADELEDE AFŞİNLİ KAHRAMANLAR VE MARAŞ SAVAŞI
Maraş Kurtuluş savaşında İlçemiz Afşin'in eski ismi Efsus idi. Efsus Heyeti Merkeziyesi Kurtuluş savaşında çok büyük kahramanlıklar göstermiştir. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda olduğu gibi 'Kurtuluş...
AFŞİN BÜĞET SU SARNICI
Afşin'imizde çeşitli uygarlıklara ait tarihi eserler bulunmaktadır. Bu Eserlerden bir tanesi Afşin'in Büğet köyü ile Kaşanlı köyü arasında bulunan Büğet su sarnıcıdır. Afşin'deki Büğet su sarnıcı tarihi bir roma barajıdır....
MİLLİ MÜCADELEDE EFSUSLU-AFŞİNLİ DİN ADAMLARI:
Milli mücadele Türk Ulusunun varlığını ve bağımsızlığını korumak için maddi ve manevi bütün imkânların seferber ettiği fevkalade önemli dönemi içerir. Zira Avrupa Anadolu'nun 1071 ‘de Alparslan tarafından fethedilmesini ve Müslümanlaştırılmasını...
KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANI MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN SEYİT MEHMET İMAMOĞLU
KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANI MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN SEYİT MEHMET İMAMOĞLU Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Seyit Mehmet İMAMOĞLU Afşin'imizin kurtuluş savaşı mücadelesi kahramanlarımızdan biridir. Vatanımızın düşmana karşı savunulmasında...