UZAKTAYIM


Senlik benlik konusunu,
Yapanlardan uzaktayız.
Hoşgörünün yuvasını,
Yıkanlardan uzaktayız.

Hayatın tüm zorluğuna,
Alışmışız darlığına,
Bu dünyanın varlığına,
Tapanlardan uzaktayız.

Şeytanın sahte gülünden,
Hayırsızın kem dilinden,
Yetim hakkını elinden,
Kapanlardan uzaktayız.

İnsanlıktan uzak kula,
Boş konuşan sözü bola,
Düzgün yoldan eri yola,
Sapanlardan uzaktayız.

Ertekin taşar kabından,
Fazla demez icabından,
İnsanlığın icadından,
Kopanlardan uzaktayız. 


***
Altını gümüşü bilmeyen insan,
Mücevheri elmas görmez taş görür.
Marifetin “M” harfini bilmeyen,
Kendisini ariflere eş görür.
**
Sana uygun eşin yoksa,
Kaderine darılda yat.
Eğer kafan uymuyorsa,
Yastığına sarılda yat.