Kategoriler

www.yesilafsin.com

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN AFŞİNLİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLLERİ

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN AFŞİNLİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLLERİ


Bu günkü köşe yazımın gerçek kahramanı Afşin ilçemizin İlk Milletvekilli İstiklal Savaşı Kahramanı Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Seyit Mehmet İMAMOĞLU’NUN oğlu rahmetli Atilla İMAMOĞLU’DUR. Afşin’imizin İlk Milletvekili rahmetli Atilla İMAMOĞLU’NU yazarken aklıma birden 1969 yılından günümüze kadar TBMM görev yapan Afşinli Milletvekillerimizde geldi. Afşin’imiz 1944 yılında İlçe olmuştur. Medeniyetlere beşiklik yapan Efsus-Afşin şehrimize Alparslan’ın değerli komutanı Afşin Beyin mezarı Afşin’dedir. Yine Memluk Sultanı Baybars Efsus-Afşin’in Hunu-Arıtaş Mahallesi ovasında Moğolları 1277 yılında ağır yenilgiye uğratmıştır. Gerçekten Afşin’imizin tarihinde Efsus-Afşin şehrimize gelmiş geçmiş bilge insanlar vardır. Bu bilge İnsanlardan biride Afşin tarihinde yeri olan Afşin’imizin İlk Milletvekili Atilla İMAMOĞLU’NU minnet ve rahmetle anıyorum. Tarihte şehirler medeniyetin aynasıdır. Şehirleri insanlar inşa etmişlerdir. Tarihte Efsus –Afşin şehrimizi inşa eden onun için severek canını veren Kurtuluş savaşına katılmış çok kıymetli Gazi ve insanlarımız vardır. Tarihte Efsus-Afşin’imizde Nahiye müdürlerimizin, Kaymakamlarımızın, Belediye Bakanlarımızın çok büyük hizmetleri olmuştur. 1859 yılında Efsus-Afşin’de doğan Hanedandan Haciismailoğlu Mehmet ağa İlçemiz Efsus-Afşin’in İlk Belediye Başkanıdır. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz Han’ın ve kardeşi Osmanlı Padişahı Sultan V. Mehmet Reşat’ın yakın akrabaları ile yeğenleri Hicazdan gelirken kervanları Şehrimiz Efsus-Afşin yakınlarında eşkıyaların eline geçer. Hanedandan Hacı İsmailoğlu Mehmet ağa aynı Zamanda Eshab-ı Kehf Medresesinin müderrisliği görevi ile birlikte şehir kethüdası görevini de yapmaktadır. O zamanlar Şehir Kethüdasının kentlerde, şehirlerde çok büyük sözü geçmektedir. Efsus-Afşin Şehir Kethüdası Hanedandan Haciismailoğlu Mehmet Ağa eşkıyaları takip ederek Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han ile Osmanlı Sultanı V.Reşat Hanın yeğenlerini ve akrabalarını eşkıyanın elinden kurtararak İstanbul’a sağ salim gitmelerini sağlamıştır. Şehrimiz Efsus –Afşin Kenti Eshab-ı Kehf Medresesi Müderrisi ve şehir Kethüdası (Kethüda: Hükümete Karşı Şehir sorumlusu) Hanedandan Hacıismailoğlu Mehmet Ağın bu yiğitliğini öğrenen Osmanlı Padişahı V.Mehmet Reşat İstanbul’da Sarayda bulunan arkadaşlarına derki haber salın Efsus şehrinde Hacıismailoğlu Mehmet Ağa ne istiyorsa verin ihya edin diye İstanbul’dan haber gönderir. İstanbuldan Sultan Beşinci Mehmet Reşat’ın mektubunu alan Hacıismailoğlu Mehmet Ağa İstanbul’a Saraya yazdığı mektupta Efsus Şehrine Belediye Teşkilatının kurulmasını ister. Osmanlı Padişahı V.Mehmet Reşat’ın emri ile Efsus-Afşin şehrimize 1910 yılında Belediye teşkilatı kurulur. Belediye Teşkilatı o zamanlar çok kıymetlidir. Yine Efsus Belediye Başkanımız Cevlanlı oğlu İbrahim ÖZDEMİR Efendi Efsus’u 1944 yılında İlçe yaptırmıştır. Efsus İlçemizin ismi tekrar 1945 Yılında Anadolu’yu başlı, başına bir Türk yurdu haline getiren Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Komutanı Afşin Beyin adına izafeten İlçenin adı Afşin olarak değiştirilmiştir. Şehirler aynı zamanda medeniyetlerin yansımasıdır. Şu anki dönemlere baktığımızda yeni inşa edilen şehirlerimiz neyin aynası, neyin göstergesi diye düşünmemiz lazım. Tabi şehirleri inşa eden de insandır. Dolayısıyla şehirlerin inşasını konunun merkezine taşırken, insanın inşasını da merkeze taşımamız gerekir. Hayatları anlatılacak nice şahsiyetlerimizi ve değerlerimizi iyi tanıtmalıyız.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN AFŞİNLİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLLERİ

1-Atilla İMAMOĞLU 1969-1973 14’üncü dönem Milletvekili. Adalet Partisi
Atilla İMAMOĞLU 1987-1991 18’inci dönem Milletvekilli Doğru Yol Partisi

2-Saffet TOPAKTAŞ 1991-1995 19’uncu dönem Milletvekilli Refah Partisi

3-Hasan DİKİCİ 1991-1995 19’uncu dönem Milletvekilli Refah Partisi
Hasan DİKİCİ 1995-1999 20’inci dönem Milletvekilli Refah Partisi

4-Durdu ÖZBOLAT 2007-2011 23’üncü dönem Milletvekilli Cumhuriyet Halk Partisi.
Durdu ÖZBOLAT 2011-2015 24’üncü dönem Milletvekilli Cumhuriyet
Halk Partisi.

5-Fahrettin Oğuz TOR 2015-2019 25’inci dönem Milletvekilli Milliyetçi Hareket Partisi

6-Mehmet İlker ÇİTİL 2015-2019 25’inci dönem Milletvekilli Ak Parti


ARAŞTIRMACI YAZAR
MUSTAFA KÖŞ
AFŞİN KENT KONSEYİ TARİHİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜM BAŞKANI
Yorumlar