banner367
 İSTİKLAL SAVAŞI KAHRAMANI MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN SADIK İNAN

Kıymetli Afşinli hemşehrilerim bu makalemde sizlere Efsus-Afşin şehrimizin yetiştirdiği değerli vatan evladı Mülazım-ı Evvel üsteğmen Sadık İNAN Efendiyi anlatacağım.Mülazım-ı Evvel üsteğmen Sadık İNAN 1864 Efsus(Afşin) İlçesinde dünyaya gelmiştir.Medrese eğitiminin yanı sıra askeri eğitim almıştır. Savaşlarda göstermiş olduğu üstün başarıları sonucu Üsteğmen Rütbesine yükseltilmiştir. İstiklâl Savaşımız, tarihinde esaret yüzü görmemiş Milletimizin bağımsızlık sembolüdür... Mehmet Akif'in ifadesiyle "Ezelden beri..." hür yaşamış Milletimizin var oluş mücadelesidir... Anadolu bozkırında bağrı yanık anaların evlatlarını kınalayarak "Haydi oğul! Gün bu gündür. Cepheye koş... Ya gazi ol ya şehit!" diye oğullarını ölüme yolladıkları varoluş destanıdır... Mehmetlerin, Alilerin, Hasanların, Hüseyinlerin hem "yar'dan, hem de "ser'den geçerek düşmanın üzerine atıldıkları er meydanıdır... Vatanını, canını, namusunu işgale gelen emperyalist güçlere karşı, hayatlarını ortaya koyma yarışıdır...Vatan coğrafyasında bu yarışa katılan binlerce insanımız olmuştur. Bu insanlarımızın birçoğu önemli kahramanlıklar göstermiş, büyük başarılar elde etmişlerdir. Elde edilen başarılar, gösterilen kahramanlıklar birçok ismi ön plana çıkarsa da, İstiklâl Savaşımızın kazanılmasında Afşin'imizden birçok isimsiz kahramanında önemli katkılarının olduğu aşikârdır.Bu Kahramanlardan bir taneside Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Sadık İNAN'dır. Takriben 15 seneye yakın bir süredir, özellikle Efsus-Afşin yöresi ve çevresinde görev yapmış bu isimsiz kahramanların hayatlarını araştırmaya, akrabalarına ulaşmaya, onları sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ve görüyoruz ki bu topraklarda nice isimsiz kahramanlar kahpe düşmana karşı kurşun sıkmışlar, kanlarını dökmüşler, hayatlarını feda etmişlerdir. Milli mücadelede kuvvayi milliye çatısı altında savaşmış kıyıda köşede kalmış tarihin unuttuğu bölgesel kahramanları bu başlık altında yazarsak hem ruhlarını şad etmiş oluruz hemde gelecek nesillerin kuvvacı ruhunu kaybetmemesini sağlarız. Milli Mücadele döneminde Efsus-Afşin’de Kurtuluş Savaşımızda önemli katkılar sağlayan Kuvvayı Milliye Komutanlarımızdan Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Sadık İNAN’IN büyük katkıları olmuştur.İnsanlık tarihinden, Türkleri çıkarırsanız tarih diye bir şey kalmaz. İnsanlık tarihine damga vurmuş olan bu büyük millet, tarihte sayısız kahramanlar çıkardı. Bu kahramanları baş tacı yaptı. Peşine gitti, dünyaya nam saldı. Üç kıtada at oynattı. Adaleti, merhameti insanlığı dünyaya tanıttı. Hakkın ve haklının yanında yer alarak zalimlerin, haçlıların karşısında yer aldı.Tarih, dünyanın en büyük armadası ile Çanakkale’ye gelen ehli salibi durduran, Seyit Onbaşıyı, Salih Çavuşu, Teğmen Mehmet’i, Binbaşı Hakkı’yı ,Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Sadık İNAN, Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Mehmet Sait GÜNEŞLİ, Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Seyit Mehmet İMAMOĞLU,Mülazım-ı Evvel Üsteğmen KÖŞOĞLU SÜLEYMAN ve 253 bin Bedrin aslanlarını gördü.Tarih, Çanakkale’de Anafartalar kahramanı olarak nam salan Mustafa Kemal’i gördü.Tarih Vatanı için canını severek veren Efsuslu(Afşinli) İstiklal madalyası alan Mehmetçikleri gördü.Kahramanlar tarihin her çağında saygı görmüş; her zaman her yerde kahramanlar yetişmiştir. Kahramanlık insan erdemlerinin en yücesidir. Milletlerin de kahramanları sayısınca itibar kazandığı ve dayanıklı olduğu bilinen gerçeklerdendir. Fakat şunu da unutmamalı ki milli kahraman yetiştirdiği takdirde halde onları unutan bir millet, hayvan sürüsünden biraz farklı bir yığındır. Ergeç başkaları tarafından güdülmeye mahkûmdur. Türk İstiklal Savaşı, başından sonuna kadar kahramanlık destanlarıyla doludur. Destan yazan Efsus(Afşinli) yiğitler bütün savaşlarda bulunarak canlarını severek feda etmişlerdir.
Afşinli Kuvayı Milliye Kumandanlarımız.
1-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN KÖŞOĞLU SÜLEYMAN EFENDİ
2-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN HAMİŞ MEHMET EFENDİ
3-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN SEYİT MEHMET İMAMOĞLU
4-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN MEHMET SAİT GÜNEŞLİ
5-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN SADIK İNAN
6-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN DURDU TÜRKKAHRAMAN
7-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN MÜHTÜ SALİM EFENDİ (KAYNAK)
8-KÖFTECİZADE ŞÜKRÜ EFENDİ
9-KUVAYI MİLLİYE KOMUTAN YARD KADAYIFÇI DURMUŞ BÜLBÜL
10- ŞIHHAMİT DOĞAN
11- MEHMET AKSAKAL (FAHININ OĞLU)
12-BOZCA OĞLU CUMA ÖZDEMİR
13-HACI HÜSEYİN FEL OĞLU
14-DİRGEN ALİ
15-MÜLAZIM-I SANİ TEĞMEN Ali GEDİKBAŞI
16- MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN CEVLANLIOĞLU İBRAHİM ÖZDEMİR
Afşin Kuvayı Milliye Kumandanlarımızın Kayıtları Afşin Askerlik Şubesinde bulunmamaktadır. Kurtuluş Savaşımızda Afşin’imizden Şehit düşen ve Gazi olan birçok Afşinli Yiğitlerin isimleri Afşin Askerlik Şubemizde yoktur. Sadece toplu Madalya alan 22 tane Afşinli gazimizin ismi var ama diğer Şehit ve Gazilerimizin isimleri yoktur. Ama Milli Savunma Bakanlığı ve Asal daire Başkanlığı ile Askeri Ataşe daire başkanlığının kayıtlarında Afşinli şehit ve gazilerimizin kayıtları bulunmaktadır. Şehit ve Gazilerimizin isimleri Osmanlıcadan Türkçeye çevrilen belgelerde ortaya çıkmaktadır. Burada da Gazi Mülazım Evvel Üsteğmen Seyit Mehmet İmamoğlu merhum yatmaktadır. Bu mezarın hemen yanı başında bulunan ihata duvarı mezarın üzerine yıkılmıştır. Bu Mezarlığın acilen temizlenmesi ve merhum Gazimize sahip çıkılmalıdır.
AFŞİN ASKERLİK ŞUBESİNDE KAYDI BULUNAN AFŞİNLİ İSTİKLAL MADALYASI ALAN KAHRAMANLAR
1) Ali ÖZDEMİR: Er, Ahmet oğlu, 1315 (1897/1898) Afşin doğumlu
2) Durdu BİÇİCİ: Er, Yusuf oğlu, 1316 (1898/1899) Afşin doğumlu
3) Ali GÜNGÖR: Er, Hasan Ağaoğlu, 1312 (1894/1895) Afşin doğumlu
4) Hüseyin ORİK (YILDIZ): Er, Hüseyin oğlu, 1306 (1888/1889) Afşin doğumlu
5) Cuma ÖZDEMİR: (?), Boz Mehmet oğlu, 1309 (1891/1892) Afşin doğumlu
6) Mevlüt TIRAŞ: (?), Mehmet oğlu, 1309 (1891/1892) Afşin doğumlu
7) Mehmet İĞCİ: (?), Ahmet oğlu, 1309 (1891/1892) Afşin - Kale Mahallesi doğumlu
8) Hacı Mehmet ERGİN: Er, Ömer oğlu, 1311 (1893/1894) Afşin doğumlu
9) Mehmet AÇIKGÖZ: Er, Arif oğlu, 1311 (1893/1894) Afşin - Kale Mahallesi doğumlu
10) Muharrem BOZKURT: Er, O. Mehmet oğlu, 1312 (1894/1895) Afşin doğumlu
11) Durdu GÜVEN: Er, Hüseyin, 1312 (1894/1895) Afşin doğumlu
12) Durdu İŞBİLİR: (?), Hasan oğlu, 1312 (1894/1895) Afşin doğumlu
13) Ahmet DEMİR: Er, Hacı Ali oğlu 1312 (1894/1895) Afşin doğumlu
14) Muharrem AYTAÇ: (?), Ahmet oğlu, 1313 (1895/1896) Afşin doğumlu
15) Muslu KARABULUT: Er, Ali oğlu, 1313 (1895/1896) Afşin doğumlu
16) Hıdır ARSLAN: Er, Osman oğlu, 1313 (1895/1896) Afşin doğumlu
17) İsmail BERKTAŞ: Er, Mehmet oğlu, 1313 (1895/1896) Afşin doğumlu
18) Arif TAŞKALE: Çavuş, Mehmet oğlu, 1314 (1896/1897) Afşin doğumlu
19) Ali KANAT: Er, Battal oğlu, 1314 (1896/1897) Afşin doğumlu
20) İbrahim TÜTEN: Er, Ali oğlu, 1314 (1896/1897) Afşin doğumlu
21) İlyas DEMİR: Er, Hasan oğlu, 1315 (1897/1898) Afşin doğumlu
22) Hasan PAMUK: (?), Mustafa oğlu, 1316 (1898/1899) Afşin doğumlu.
Afşin doğumlu ve bu isimlere eklenebilecek nice isimsiz kahramanlar... Bu vatan evlatlarına eklenebilecek bir isim daha var. Uzun bir süredir hayatı hakkında araştırma yaptığımız Efsus-Afşin'imizin yetiştirdiği Mülazım-ı Evvel üsteğmen Sadık İNAN Efendi.Önceden beri Afşin'imizin tarihini araştırıken Üzerinde Osmanlı Zabit Elbisesi olan Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Sadık İNAN Efendinin hayatına çok büyük ilgi duydum. İstiklal Savaşı Gazisi İsmail BERKTAŞ'IN oğlu Emekli Memur Mehmet Ali BERKTAŞ Dedem KÖŞOĞLU Süleyman Efendi ile Savaştan sonra iki İstiklal savaşı Gazisi Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Sadık İNAN ortak Çiftçilik yaptıklarını anlattı.Kurtuluş Savaşımızın Gazisi Mülazım-ı Evvel Üsteğmen Sadık İNAN 1928 yılında Efsus(Afşin) Belediye Başkanlığını yapmıştır.Efsus-Afşin'imizin yetiştirmiş olduğu Mülazım-ı Evvel üsteğmen SADIK İNAN Efendi kurtuluş savaşına katılmış Vatanının ve namusun tehlikeye düştüğü anda hayatını hiçe sayarak cepheye koşan Afşin'imizin yetiştirdiği vatan evlatlarından biridir.
İstiklal Savaşı Komutanı Mülazım-ı evvel Üsteğmen Sadık İNAN'I ve Arkadaşları Efsus-Afşinli yiğitleri bir kez daha rahmet ve mağfiretle anıyoruz.Ruhu şad, mekânı Cennet olsun...
ARAŞTIRMACI YAZAR
MUSTAFA KÖŞ
AFŞİN KENT KONSEYİ TARİHİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜM BAŞKANI

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet BÖREKÇİ 2016-07-18 16:50:34

Milli Mücadelede Afşin adlı Eseriniz Mükemmel mustafa Hocam sizi kutluyorum. Bu zamana kadar kimse Afşin'in kuvayı Milliyesini yazmamış. Siz yazdınız Teşekkür ediyorum. Bizlere bu güzel Makaleleri ulaştıran Yeşil Afşin Gazetesi çalışanlarınıda teşekkür ediyorum

banner372