DİŞLİ KAPLİN KOMPLE, MEKANİK KAPLİN SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI DİŞLİ KAPLİN KOMPLE, MEKANİK KAPLİN SATIN ALINACAKTIR

DİŞLİ KAPLİN KOMPLE, MEKANİK KAPLİN SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI DİŞLİ KAPLİN KOMPLE, MEKANİK KAPLİN SATIN ALINACAKTIR

Sinan Doruk
Sinan Doruk
03 Haziran 2017 Cumartesi 09:58
198 Okunma
DİŞLİ KAPLİN KOMPLE, MEKANİK KAPLİN SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI

DİŞLİ KAPLİN KOMPLE, MEKANİK KAPLİN SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD. FLENDER ZAPEX ZAWN 1200 A veya muadili dişli kaplinlerin ve band motor redüktör grubunda kullanılan TSCHAN S 400 LGS-265 GS veya muadili mekanik kaplinlerin teknik şartnameye göre imali ve EÜAŞ' a teslimi işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2017/263924

1-İdarenin

a) Adresi:Çoğulhan Mahallesi 46500 AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası:3445242204 - 3445242202

c) Elektronik Posta Adresi:afsin@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:10 Takım Dişli Kaplin Komple; 8 Takım Mekanik Kaplin

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    :Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi  :Sözleşme imzalanmasına müteakip 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN K.MARAŞ

b) Tarihi ve saati:04.07.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:

İsteklilerce Makine, Teçhizat ve Teknik Personel durumunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odasından onaylı kapasite raporunun teklifle birlikte sunulacaktır. Ön kapasite raporu kabul edilmeyecektir. İstekliler imalatçı ise kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite raporunu sunacaktır. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu sunabilir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Afşin Şubesi IBAN No: TR870001500158007287757271 Ziraat Bankası Afşin Şubesi IBAN No:TR170001000390377120435440 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN K.MARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.    Basın-611562  www.bik.gov.tr

banner130
Son Güncelleme: 03.06.2017 10:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.