Kategoriler

www.yesilafsin.com

Kahramanmaraş’ta Kadın Nüfusu 555 bin 512 Oldu

Kahramanmaraş'ın toplam 1 milyon 127 bin 623 kişi nüfusunun 555 bin 512'sini kadınlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2017" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin 40 milyon 535 bin 135 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 40 milyon 275 bin 390 kişilik kadın nüfusu bulunuyor. Kahramanmaraş'ın toplam 1 milyon 127 bin 623 kişi nüfusunun 555 bin 512'sini kadınlardan oluşuyor.

Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye’de 2017 yılında, erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubunda kadınların lehine değişti.

Bu yaş grubundaki nüfusun %44’ünü erkekler, %56’sını ise kadınlar oluşturdu.

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl oldu.

Hayat tabloları, 2016 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun süre yaşadığı ve doğuşta beklenen yaşam süresi farkının 5,4 yıl olduğu görüldü.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı %82,8 oldu.

Türkiye’de 2016 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı %88,9 iken bu oran erkeklerde %95,1, kadınlarda ise %82,8 oldu.

Yükseköğretimde kadın profesörlerin/okutmanların oranı %43,1 oldu.

Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az oldu.

Kadın istihdamı en fazla hizmet sektöründe olurken Kadınların istihdamda yarı zamanlı çalışma durumu erkeklerin 3 katı oldu.

Türkiye’de yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2016 yılında %16,7 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında %14,4 iken 2016 yılında %16,7 oldu.

Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 2017 yılında 24,6 oldu.

Evlenme istatistikleri, 2017 sonuçlarına göre; resmi olarak ilk evliliğini 2017 yılında yapmış olan kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 24,6 iken bu yaş erkeklerde 27,7 oldu. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde 30,6, kadınlarda 28,2 ile Tunceli oldu. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde 25,8 ile Niğde ve Şanlıurfa, kadınlarda 21,6 ile Ağrı illeri oldu.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,57 ile İzmir oldu.

Boşanma istatistikleri, 2017 sonuçlarına göre; kaba boşanma hızı binde 1,6 oldu. İllere göre incelendiğinde kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 2,57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,51 ile Antalya ve Muğla, binde 2,3 ile Aydın izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak izledi.

Eşler en fazla ev ile ilgili sorumluluklar konusunda sorun yaşadı

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; eşler arasında en fazla sorun yaşanan konunun %5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduğu görüldü. En fazla sorun yaşanan diğer konular sırasıyla, %5,4 ile ailece birlikte vakit geçirmeme ve %5,3 ile sigara alışkanlığı oldu.

Kahramanmaraş'ta da Kadın Nüfusu 555 Bin 512 oldu.

Kahramanmaraş'ta ortalama evlilik yaşı 2017 yılında 22,9 olurken kaba boşanma hızı, 1,35 oldu.

Kadınlarda obezite oranı %23,9 olurken Tütün kullanan erkeklerin oranı kadınlardan yaklaşık 3 kat fazla oldu.

Yapılan Araştırmaya Göre Evli Erkek Ve Kadınlar Daha Mutlu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %58 oldu. Erkeklerde mutluluk oranı %53,6 iken kadınlarda bu oran %62,4 oldu. Toplamda evli fertlerin %60,6’sı, evli olmayan fertlerin ise %52,4’ünün mutlu olduğu görüldü.

Yorumlar

Daha Fazla Haber
Bölge Haberleri
55 Kez Görüntülendi.
Hafta Sonu Nöbetçi Eczaneler
Eğitim
314 Kez Görüntülendi.
Bahçeşehir Koleji, STK'lara Bir Araya Geldi
Bölge Haberleri
376 Kez Görüntülendi.
Soba ve Doğalgaz Zehirlenmelerine Dikkat
Bölge Haberleri
652 Kez Görüntülendi.
Kopan Elektrik Teli Bir Can Daha Aldı
Bölge Haberleri
53 Kez Görüntülendi.
Harçlıklarını Yemenli çocuklara bağışladılar
Bölge Haberleri
35 Kez Görüntülendi.
Ticari hayatta yaşanan sorunlar KMTSO'da tartışıldı
Bölge Haberleri
437 Kez Görüntülendi.
Karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Gündem
90 Kez Görüntülendi.
Afşin'de Nöbetçi Eczane
Bölge Haberleri
110 Kez Görüntülendi.
İzmir STK'ları Kahramanmaraş yolcusu
Bölge Haberleri
188 Kez Görüntülendi.
CHP'li Öztunç, Bakan Dönmez'e Taşeron İşçileri Sordu