Büget’e 10 MW’lık GES Kurulacak

Afşin’e kurulması planlanan 10 MW Büget Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak, nihai kabulü yapıldı.

Afşin’e kurulması planlanan 10 MW Büget Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak, nihai kabulü yapıldı.

Afşin’e bağlı Büget Mahallesi Çal Eteği mevkiine, Uluder Elektrik Üretim A.Ş. tarafından toplam 200 dönüm alan üzerinde 10 MW kurulu gücünde Büget Güneş Enerji Santrali’nin (GES) kurularak işletilmesi planlanıyor.

200 dönüm arazi üzerine kurulacak Büget Güneş Enerji Santrali 44 bin adet güneş panelinden yılda 20 milyon kWh enerji üretecek.

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü, Büğet Enerji Santrali için ÇED raporunun yeterli bulunduğu ve nihai kabulün yapıldığı konusunda duyuruda bulundu.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“10 MW Büget Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

Proje alanına daha önce yer seçimi amacıyla güneş ölçüm istasyonu kurulmuş, yapılan ölçümler sonucu proje alanının güneş ışınım değeri 1.664,8 kWh/m².yıl olarak ölçülerek proje alanı santral kurulması için uygun bulundu.

Büget Güneş Enerji Santrali her biri 265Wp kurulu güce sahip 44 bin adet güneş panelinden oluşacaktır. Toplam kurulu gücü 10 MWe olan (pik gücü 11,66 MWp) santral yıllık yaklaşık 20 milyon kWh enerji üretecek Üretilen elektrik enerjisi proje alanına kuş uçuşu 24 km mesafede yer alan Doğanköy Trafo Merkezine bağlanarak ulusal sisteme verilecek. Bağlantıyı sağlayacak enerji iletim hattına ait ÇED Prosedürü ve diğer izinler ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca yürütülecek.

Proje alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Çayır-Mera Alanları ve Sulama Alanları içerisinde kalmaktadır. Kadastro verilerine göre arazinin mülkiyet durumu büyük oranda mera, çok az bir alanda ise şahıs arazilerinden oluşmaktadır. Tesis ünitelerinin büyük kısmı mera arazisi üzerine yerleştirilecektir. Tarım arazi olan kesim ön lisans alımı aşamasında güneş enerjisi ölçüm istasyonunun kurulması için arazi sahibinden alınan muvafakat ile kullanılmış olup, işletme aşamasında kamulaştırılacak. Projenin inşaatı aşamasında 40 kişi, işletme aşamasında ise 12 kişi çalışacak.”

Haberler