Vahşi Çocuk!

Günümüzden yaklaşık iki yüz elli yıl önce Fransa dağlarında  bir çocuk bulunmuştu. 

Vahşi Çocuk!

Günümüzden yaklaşık iki yüz elli yıl önce Fransa dağlarında  bir çocuk bulunmuştu. 

Sinan Doruk
Sinan Doruk
01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
389 Okunma
Vahşi Çocuk!


Günümüzden yaklaşık iki yüz elli yıl önce Fransa dağlarında  bir çocuk bulunmuştu. 
Yapılan  araştırmalara  göre bu çocuğun hiç kimsesi yoktu. Bu gerçekten çok korkunç bir durumdu. Kimsesiz bir çocuk, nasıl olur da bu yaşına kadar dağlarda yaşayabilirdi? Zararlı, yabani ve yırtıcı hayvanlardan nasıl olur da korunurdu? Bu esrarengiz çocuk  o yıllarda herkesin ilgisini çekmiş ve çok önemli bir olay olmuştu. Bilim adamlarının ve uzmanların yaptığı araştırmalara göre bu çocuk, 6 veya 7 yaşlarındaydı. Bilim adamları, özellikle de eğitim işi ile uğraşan uzmanlar hemen incelemeye başladılar çocuğu.  Bir de isim koydular tabi: Vahşi Çocuk. Uzmanların ve eğitimcilerin en çok merak ettikleri şey, Vahşi Çocuğun bir şey bilip bilmediğiydi. İncelemeler sonucunda Vahşi Çocuğun ağzından tek bir mantıklı kelime veya ses çıkmamıştı. Sadece, hayvanların normal yaşamlarında veya tehlike karşısında çıkardıkları hırıltılı sesler duyulabildi ondan. İlginç olan bir şey daha vardı. Vahşi Çocuk, kendisine yaklaşan bilim adamları ve uzmanları tehlike olarak görüyor ve onlara saldırır gibi tepkiler gösteriyordu. Aynı hayvanlar gibi. 
Bazı hayvanlarla birlikgibiuocuğun nner"> keijn e>am frın yaamlaruçanyayyaptlg ylgma Bielemeye bn yaamletrafkarşısntent yüarlı,. Aynı hAdıolaçalaruocuğuilk tehlikeo ve uzmaYoruarındblank" ih ve"tex5 sa-hs,ocuğuik/aaarınyeteğ-yilci tehlikeocuğuiu,. Aynı hAdbenrumdmedi_yap y dahn yapkları hırıltılıaruepkilerip biy onlaragaır gibi , ayordu. Aynı hayvanlme çüneü.el Kmişi ileçekmi">Anne Brocuanli çektbasit favrYorueya 7 drueykarş-wsayor verligalpından lan böi niilipar tabi: Vahşi Kemeşmai çannlaraen yakyvanlan ak ettutmai sö aknciltıklak etteku? letlıyvan. Satta fa-unkmli bfavrYorueyçekbi: an> Gk ö-> a"fasef teza = 'arınduişi ilea 7 klaşan bilim adamları ve uzmgö olaörüyor ımacYoruordusa seçıkmamAmaları ve ,rarengizrın ve, yaleranliç -> ilerikmiş ve çok lan ak böi nini leripar tabi: VahştildiDanyayn elcilerihşi ilk  okarşbirlikgibiuoylipar da bu yaşınlgindve çds,fa-unlemlikett Kmiöi ni ğitikeze="f Saza en yaciket. İiöi ni ğitoktu. Buleğ-yilgö.Babalaibiuocuorkunerikmi ni , yakemeşmai ynamecums,dan lan ğitokavrYmai ip bk b-wsayor ımanrdi? n yamanta çletli saygAdıolilerms,dan lan e ih vya. İldşi d""> zindan langibbsp;Bt. ,uçaül tbir akyvanfavrYorueya 7 nlaryi langibbspeüçü6 veya 7caumi nerigö.BY da bu ->ri. ç -> anlarla ra g-wsaysa irlikgibiurn elni e"reıoikgintenk göryn ean> ye"rer"> ağkalk sgömAvrupram klaşan bilim adamları ve ,dr de olarapböi nini ,drakemeyn eaekcilee çilaszllard -> verini çekt Kmiendiual yaşa�OCUK EĞİTİMİçekTERBİYESİ'ı,ssim ksetext_yvanöi ntini lerip.i> a: MofrağzınolojiGeçekllot Krlal->ri. Geçarka karşļyor ımaerihşlim ada M dHalâ faZaçanyadamlacil elni ini ülk ğitik, sin.comğitikesahşelgiim kyor i Kıyibiurn. cYoiibiurn. kla kaz Başekzallinirak etcripYmai r"> ıl o  ktu. Buda M dMl laaşan umiş ean> rds,Kâfirak bç 'Faceridendunubç 'Fayş5 bk re Bilgimesr eaekigö.ar gibi. Atasözak et'artver lnli ilgiiuk, cuornak ce  Baştcile o &lamn. tecarabe,n normanniyve, yaib nt 'Gfraılıb;okararaamanoltepkiler ci,öiüttver cnözlalsözak ey dahrnduisözak ,dazir dültaül Günlarında &n. Alilaszlldahrn Vahş rın ve, yayeteğ-yimyakemes d""oyaşına bk r, yave çok atasözak emesrcripun,lloo &lornak ce sayf yaitapn nzaraacikeaşınşanmyapılmnduikemed""sö akncilatasözak emesinlloo &l,n uk;okal oke acinşantrın yaeçzonucunda Vahşi Ç norma adamlAvrupraman 'amlaogöre bu çcom/pun ağsında çtim urai,dan cl -> ienşantlmn''Ağa. norkcilrınlir''n''Dime koyvkarşdvevüla''n''Yeduk, cunener yntini , cuocom''nMofrağklaşğitimç 'Flemlilim adta çlettp biyarengizrın ve, yaleranliç kemes d"ki tcilerelaraizak ,delaş5 sarnak ce &nbsılmesahaizmAtasözak emesrdr de/gunt i-deva. Znk">Kznk">Kşatasözak emesdeki tekaynekn> Sotrelaruyg çtehlikearengizyeteğ-yimyaeninnakyvtini ,draleranli es lğiti k lanmrueykazndbk sebların yaeçzş-çemesdeli gbr /> Gçfa-ilkt Kmiznk">or ımaarındcilp hayk mve"ıaru Ghocukğiti, klaşa-wsayor ım adari/yenanla vyasena. Bilim adamsındamrueykaz/sında çmAma,atasözak emesde ifaellicuğnkn> Sot, teka nlaeu-unuyg çfavrYomayyap şısre bu i rnunzrın veı, ya elccrını,efatlieaşınve çseilip bimesde yk re öneml olauz/ldkndanak ce &nbs""> = 'Ç> = 'Çni leye"remeydeka geterip bimes nteu. Kl Krk-İsass=mz Buiyete Hlmarihyad'lim ad, Alah'amlaçağı ve uzmtehlike karşs Krotre ean> ip.i
Günİldşi ayvanlocuğu.rakemey. klzlyıç olangibbspt-tedcilrınlgimesrekbnnakyeaekcilee çilveriimesrdazir inlıkank Kmikrams=mzhs-csiBiln Vüneüļyor ımatehlike karşhi tepkank Kbebiz.i. Kznk"> ad, Satta elccrkKznk"> ad tcilesin ili ntiektilnDin mesrİsaâm'amlat. İı5 sahayk, yaleranli yk ptlmatiılmezatenlocuğuAhayk, yaleranli hemdraçanyal ourtço'Çnnlı, hem5 sahi nta rceho çdsmaarındolur ma inlıkyeaekok elat. İklaşk sgmettpmndniyerumdmlarılloouklasetcrisai ip bk bmriseezeng-20 klıaruçanyapBaşn metğitimnİlaçılpınkmli baruoğalılmnAa çn ağa-hsrekbarl inlıkarihbu , heminlı5 saçocdşi muzKznk"> ad, Sem5 s elccrkKepğitim elgiikiİlginçilesin ili ntiek5 s. Aıylee çkesahştpmnarınd Vüneü. Aı klai z0 klıaruanlarılıiendnincomnduizorlşlimien Gcaelienntiekrynzorlşlim ağcilazKznr hayveya ses inlıks kadam tcilerelaryeaek seslomnAy ıc , hn> Sotı, ylı,eim elgiikintey"> ad, mriseGeçeknr . yeaecimaarındve"tlicuşearındvwsay. Aıkarşk lan kez s adamlRabbemesinnrdi? n yamandazeıolilermsscam filsçn ağşznk"> ad tcilesin ili nniekmiş eaekokdpmnarındOysaolaua-nnlı, oikg ahayk, yaleranlideli znk"> ad elgiikiİlginçilesindcilerin uzitim z.i
Gpk elgiikizıniknçilesi Alk">'faZal önm z'faZaİnleriz'feZaİtaly">'faZaRus YalamlAmitk">'fada M dvardı. Vahş mli yaman uk;okal şantrımA Bilim,rarengizrın veniilee çiı, yavwsayımaerihşlş fee çiınkt Kmivwsay norma adamlacil Ghir dilsa adldşi ubç 'Fayşberigöor i duikemed""Avrupr. lklim adamlaçektbblank" dilsa adefatlieaşıntcile sahaidi oğ-ekbnn ağmli yakllot Krlalmz Bui, yaleniknv s atAnne , ozeamğı ave yısekayizsukğitisrekiyarsclasbitk"or ve ohşka-h arındDanyameydekyılaua-şļyor ımaİı5 di oiledirak etyvanı kolay rup,p;Bt.dirak etülk 5 sao Çap.comt sgöor i O ve uzmanlnkarş-wsaydekbirlikgibiuocuMl laaşacYoruo ağucusrekfa-una bk u. Kimselan byokndunaaci el mlibpki: Yaruçanyad"ki zul Glee leye: Yzınülk Kl Krknli'dpmndunubberigöuzmAmallaua-nnlıkbnn ağepn buzitim z.i Vüneü,rarengizrın vendcil yayeteğ-yimydnknbk emesryoknAmacms=erumdy,ssçlgmaklaslgindrınln Vüneüļ"> a,ssçlgyacikebniyerumdryok… Oysaossçklpimesde !i yokkdplancomndrieknnlıkıklesde nlarte bimesde isrrisaļ"> ydvek İyizmEkle de enlı, tcile enlı, tcide enlı, elni ie nlamz Bui,lak enlı, refah, yavwsayn krueykaloo &. Aı normak enlı, leniknl tpnk" aruçağı ve uznkndcilfa-ungüçlalsilahay ve ohş,lak enlı, k ve uzms="cau hAdıvankağkardei lerimeskesahşeeya ses inlı,faldın yaeçzoiyanuykes d"çarrınuyYomadamlaznk"> a elilipami?ar gibi. ri. ç sştıari/yenı, yee ti eğitim yakamde olai/yeğitiiil ayretğitienmlicikeaşınkmli bfrınldpmnE bk bbk seolslar, yln ean> yşeyugüneüsevnliyruçağez, ylhutıl olgüneeaşınvektağkalk snyap güçl niripknEğkötpllaarra 7cauö-> ri/yenm. Kimset krum ledbirak bapBagöcedoikni. İncebir kgömAmadraledbir aruçaikni. İncevadlineda bu sevnlik, kei çigöceyeaekcildeste bianla ohşkp biyvadlinedatağ olaimdeva. Kalk snma, elni ip güçl nie nlaleniknnr . -yeaeaman Gbirhlike->ri. nülk Kvadlinedalim adamlatamma adamlaka hıra adamlelğitidcil eleil ayretiıolilermsscaienşcikemlibpkpmndnilesum_hm ur/yenabirmazce-w rele">AK />iuncelilahay r, ak keluzmanlefyor ı, afsin', uur/yenaoglenntiezndunlim ada dlinedalimGbirhl,meydeka geterilnDr/yenamlarltidcil elip bi yıyeaekcildeste bi,katkt20">tver lnDr/yena hehe"tl yaku-riseols faZaburdazir t. betl yasebiysuzcafavrYomam= 'Adhn>lamsındamazmAk keluzmanlefy,nnr Çagnr jkarşbir kezçıkma=mzhs-ândnilesum_hn nzhıra adamlaçektve çok önedilsa a, , ulunubbe-yimydnkay ıl yaarlaua-şçanyadamlacilzeng-2avwsayıİlginç iyolaafkarşnaoglenndş cğ-y. n_fb = 'Fdtepki>Kznk">Kankçam> ak nol,n , ke, ulunubbe-yimydnkay ıl yaöneghramyolaafkarşnabir kezçıkmah arındGl5shiıl sesinnebenruıvanlaşkafayolaafkarşna elni teri cğ-y. Bua-wsayor ıKşasaglik/anebmsesievryayeteğ-yiip.ifontlerimes, ik/anneyaeçz,esievrymesrekbesruz-buayeteğ-yiimdevausrbbk seerumdleri? Slur aerihşlim aeçzşİlae bn yaırmala… SUÇ KİMDE?ocuğuvardı. VahşYaleç?ocuğuar gibi. ar gibi/psp;

econd"> Gwresşğit,25or-h20476.html"AFŞİNDER’deli “Kdz"haaraamaSbk si ,ği”e-header"> gFŞİNDER’deli “Kdz"haaraamaSbk si ,ği”872"u. 

a>
econd"> grinliKl KrkmenğitidciKl Krknli;dan CHP&Telangeür872"u. 

a>
econd"> div> ol Blo div>
ul ted"> lmuted"> dia=1n Dakika div> ulll-left"> form > iv>
ez"> dyok = ' input>
t tyarea>xme">/iframeditor"> /ifram
input> input> input> input> input> input>valuel"c5a8c1f3c9e3alam84217c3db33af21bf81c5b0b" Dosecond"> /form second">
ieti cğ-yr.
&="hss;me">/iframeditor">
button>×872uttont
strong>Dikkat! trong> Ssçktelakitlice: Y, ylsadrueyka, lehditkhl,rahatnm znndcn. Saksinel yaküfür ilgiieli aşitim li yacka, eüçü6çağaülcü,rkaba,l Gslehceli ahayka ayk ave,rkni i 'Ghn>l yaşa&znr htver cny ıl oenzitnite0 klellvlgiiuklelnuoğankllot Krlalmaln. Sukuun,cezan,ida-uasebiylulş vlgiiu biyg yorumcileye/eyeği’e-littpmnitor">
< = '', l hs-cr-bist"> > wstext" = '', ite cl-fluine < = '', 1195h-editor"> gfi , gfi , lioğlu872">ditor"> < Kıyibiurn. cYoiibiurn. kla kaz Başekzallinirak etcripYmai r"> ıl o  ktu. Buda M dMl laaşan umiş ean> rds,Kâfirak bç 'Faceridendunubç 'Fayş5 bk re Bilgimesr eaekigö. i. i. Hoca efocu uk;okalki ifaell nze= 'Çldşi uzbizıd"çaamıt018 ypnbsıl dvardı. re bu çülk k, cuor bç 'Flan ilaryi ldşi ubşcikeMl laaşan l obk seolae bn yard faellicugös ue. ndnidyavevçaiün Gçyitim-wsayor ım aıl o yaönet Krlalkötplv-aıfp;okarşyaahsicugös ue. i. i. Peki u. Kcugös uey Ml laaşan umiş eande” i. Ney> ean> rdsyini ler Sebepğiti ell nzsayn.uştueditor"> /iframesecond"> 0me"b.&>)a 0me"b.&>)a /iframesecond">
//_bos a-lit evaplanan bebiyhs- al hseleyeide ol Blok --> _bos a-lit evaplanan bebiyhs- al hseleyeide//der-li # = '', l hs ol Blok --> Blok --> Blok --> ."abfrile--superb ---> Blok --> ."abfix page--superb ---> #bebiyhs- ol Blok klam1ue"> 1"habue"> aslspue"> bgch"> BEĞENİa x" ar>
bgch"> TAKİPÇİa > x" ar < /iframedito
lear>
a > iframeditor">
> econd"> >
a > iframeditor">
> econd"> >
a > iframeditor">
a > iframeditor">
> econd"> >
a > iframeditor">
Gksi1ları" target="Yrd. Doç. Dr. Necıy Dime a > econd">
Gksi1ları" target="Afi , ’enBabiydiikok Slur or ı yavrlibrmBabi an> Gka > econd"> > econd"> >
a > iframeditor">
a > iframeditor">
> econd"> > > lear> < d="327" clrilelead-rilelltabead- ul ted"> ulll-le
bgch">a
bgch">a
bgch">a
bgch">a
bgch">a
> bgch">a
> bgch">a
> bgch">a
> bgch">a
> bgch">a le

= 'a href=aasilailan"32.tr/sirket. mages/ifsin.comaa-logo-w cle1a06'_4_. = 'Şirket efatlar i' t="400" fram'0'22.html' wi'th="300"' wi't <'a hrsrc=aasilailanlansirket. mages/i=aasensitenreke/?cat=171&cou',=10&d://gn=Koyu& =1&4.html1'ing="no"> d le fi>
mdlect < = 'z-il-sec"> optiois-arama"ken>valuel"adana">>Adana optiois-arama"ken>>Adıy= 'e optiois-arama"ken>valuel"afyoe">>Afyoe optiois-arama"ken>Ağrı optiois-arama"ken>Aksnr y optiois-arama"ken>Amasya optiois-arama"ken>Aets-a optiois-arama"ken>Aetalya optiois-arama"ken>Ardah'e optiois-arama"ken>Artvie optiois-arama"ken>Ayyok optiois-arama"ken>BnvBaűsir optiois-arama"ken>Bnrt01n optiois-arama"ken>Bat 'e optiois-arama"ken>Bayburt optiois-arama"ken>Bilecik optiois-arama"ken>Bingöl optiois-arama"ken>Bitlis optiois-arama"ken>Bolu optiois-arama"ken>Burdur optiois-arama"ken>Bursa optiois-arama"ken>valuel"cinakkale">>Çinakkale optiois-arama"ken>valuel"cinkirn">>Çink ave optiois-arama"ken>Çebiy optiois-arama"ken>Driesli optiois-arama"ken>Diy=rbak a optiois-arama"ken>valuel"auzce" >Düzce optiois-arama"ken>valuel"edirne">>Edirne optiois-arama"ken>valuel"elazig">>Elizığ optiois-arama"ken>valuel"erzinc'e">>Erzinc'e optiois-arama"ken>valuel"erzuos ">>Erzuos optiois-arama"ken>valuel"eskise cr">>Eskni e cr optiois-arama"ken>valuel"gazaaetep">>Gazaaetep optiois-arama"ken>valuel"giresue">>Giresue optiois-arama"ken>valuel"gumushane">>Gümağhane optiois-arama"ken>Hakkarn optiois-arama"ken>Hat y optiois-arama"ken>Iğd a optiois-arama"ken>Isri-ta optiois-arama"ken>İstanbul optiois-arama"ken>valuel"izmcr">>İzmcr optiois-arama"ken>Kahr= 'eoolaş optiois-arama"ken>valuel"karabuk">>K/yebük optiois-arama"ken>valuel"kara 'eei>Kara 'e optiois-arama"ken>valuel"karsei>Kars optiois-arama"ken>valuel"kastamonu">>Kastamonu optiois-arama"ken>valuel"kaysrn">>Kaysrn optiois-arama"ken>valuel"kirnkkale">>K avekkale optiois-arama"ken>l yeli, K a>l yeli">valuel"kir>l yeli">>K a>l yeli optiois-arama"ken>valuel"kirse cr">>K ai e cr optiois-arama"ken>Kilis optiois-arama"ken>valuel"izmctei>Kocaeli optiois-arama"ken>Konya optiois-arama"ken>Kütahya optiois-arama"ken>Malatya optiois-arama"ken>Manisa optiois-arama"ken>Mardie optiois-arama"ken>Mersie optiois-arama"ken>Muğlo optiois-arama"ken>valuel"musei>Muş optiois-arama"ken>valuel"nevse crei>Nevi e cr optiois-arama"ken>valuel"nigdeei>Niğde optiois-arama"ken>valuel"ordu">>Ordu optiois-arama"ken>valuel"osmaniye">>Osmaniye optiois-arama"ken>valuel"rize">>Rize optiois-arama"ken>valuel"adapnzari">>Saksiya optiois-arama"ken>valuel"samsue">>Samsue optiois-arama"ken>valuel"siirt">>Siirt optiois-arama"ken>valuel"sinop">>Sinop optiois-arama"ken>valuel"sivas">>Sivas optiois-arama"ken>valuel"sanliurfa">>Ş vBaurfa optiois-arama"ken>valuel"sianak">>Ş anak optiois-arama"ken>valuel"tekyrdag">>Tekyrdağ optiois-arama"ken>valuel"tnkat">>Tnkat optiois-arama"ken>valuel"tyebzol">>Tyebzol optiois-arama"ken>valuel"tuiydii">>Tuiydii optiois-arama"ken>valuel"usak">>Uşak optiois-arama"ken>valuel"v'eei>V'e optiois-arama"ken>valuel"yalova">>Yalova optiois-arama"ken>valuel"yozgat">>Yozgat optiois-arama"ken>valuel"zolguldak">>Zolguldak
> >06:13 iframeditor"> >07:38 iframeditor"> >12:49 iframeditor"> >15:25 iframeditor"> >17:47 frameditor"> >19:07 framedi
le d="327" clrilelead-recage-= = '',cle-tusrsle-tools hs-marginw cle -bottom clear>
x">
econd"> > ueamedito iv>
x">
a">
Allah rahmet eyle.yesMekooru cagnet olsue inşAllah.Yak nla ımınub daru sağ econd"> > ueamedito iv>
x">
a">
S y avBa ins">or d"haar. Hoc= ' Allah’t econd"> > ueamedito iv>
x">
a">
Allah rahmet eyle.ye> econd"> > ueamedito iv>
x">
a">
Allah rahmet eyle.ye mekooru cagnet olsue> econd"> > ueamedito iv> <>d
> bgch"> > a /iv> le
> bgch"> > mdlect optioisvaluel"01sil01 optioisvaluel"02sil02 optioisvaluel"03sil03 optioisvaluel"04sil04 optioisvaluel"05sil05 optioisvaluel"06sil06 optioisvaluel"07sil07 optioisvaluel"08sil08 optioisvaluel"09sil09 optioisvaluel"10sil10 optioisvaluel"11sil11 optioisvaluel"12si>12 optioisvaluel"13sil13 optioisvaluel"14sil14 optioisvaluel"15sil15 optioisvaluel"16sil16 optioisvaluel"17si>17 optioisvaluel"18" mdlected>18 optioisvaluel"19sil19 optioisvaluel"20sil20 optioisvaluel"21sil21 optioisvaluel"22si>22 optioisvaluel"23sil23 optioisvaluel"24sil24 optioisvaluel"25sil25 optioisvaluel"-6si>26 optioisvaluel"27si>27 optioisvaluel"28sil28 optioisvaluel"29sil29 optioisvaluel"30sil30 optioisvaluel"31sil31 optioisvaluel"01simdlected>Ocak optioisvaluel"02silŞubat optioisvaluel"03ei>Mart optioisvaluel"04ei>Nis'e optioisvaluel"05ei>Mayıs optioisvaluel"06" >Hazir'e optioisvaluel"07">>Temmuz optioisvaluel"08silAğustos optioisvaluel"09silEylül optioisvaluel"10silEki optioisvaluel"11">>Kasruya optioisvaluel"12si>ArnvBa optioisvaluel"a-d8simdlected>a-d8 optioisvaluel"2017si>2017 optioisvaluel"2016si>2016 optioisvaluel"2015sil2015 optioisvaluel"2014sil2014 le <
> econd"> > econd"> ond">
> econd"> ond">
> >editor"> ditor"> ec/iv> le fi>
bgch">a-undo" aria-hidden="tr Sitenr Ekle
/iv> le ec/iv> le a-undnnbelledby a-undo" aria-hidden > form-lm-ionvaluel"arama4n < bgch">a-undo" aria-hidden="tr a-undo" aria-hidden="tr Popücer Etikeshar: di bgch"> bgch"> bgch"> bgch"> bgch">rolel"dialog">a-undnnbelledby Üye Girii ,

lex"> nnbel nput requiredle fifi> fi> fi> nnbel Şifae nput typel"p requiredle fifi> fi> fi> buargn typel"submcteipaylas"btn ff-ripplere-tsdch btn-successe> bgch">Üye Olueamedito Şifaemi unuarum?ueamedito buargn <<<<<<