Bakan Tüfenkci, KMTSO'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Biz diyoruz ki artık Türkiye hızlansın. Türkiye istikrarı yakalasın, Türkiye huzuru yakalasın ve dünya ile rekabet edebilir hale gelsin. Dünyada ne varsa Türkiye'de de o olsun istiyoruz. Onun için sizlerin önünün açık olması lazım." dedi.

Bakan Tüfenkci, KMTSO'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Biz diyoruz ki artık Türkiye hızlansın. Türkiye istikrarı yakalasın, Türkiye huzuru yakalasın ve dünya ile rekabet edebilir hale gelsin. Dünyada ne varsa Türkiye'de de o olsun istiyoruz. Onun için sizlerin önünün açık olması lazım." dedi.

Sinan Doruk
Sinan Doruk
18 Mart 2017 Cumartesi 17:20
72 Okunma
Bakan Tüfenkci, KMTSO'da  iş dünyası temsilcileriyle buluştu
')ls hs-mar
')ls hs-marafh_biggs="hs-wr hshs-ripple hs-nav-iyle ascript:window.print()sa print hs-bgch" oakavascript:window.print()sa claecil Mmw luğunafhDown( ,'ix"> ')ls hs-marafh_smn.com"hs-wr hshs-ripple hs-nav-iyle ascript:window.print()sa print hs-bgch" minkavascript:window.print()sa claecirne Korkusunv id="paylas" s="hs-articiv> afhhaber-kapsa haber "print"="print"cal #hs-us="fa fa-e-t rkusuna Dönüşmesi luştuBIKADV" class="clearmedya.spin.gov.tr/widi as/YYN-001252-="true">s="hit-haber15224">rticiv> 5.jshs-ş dünyası temsilcileriyle buluştu "Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Biz diyoruz ki artık Türkiye hızlansın. Türkiye istikrarı yakalasın, Türkiye huzuru yakalasın ve dünya ile reka'ebilir hale gelsin. Dünyada ne varsa Türkiye'de de o olsun istiyoruz. "çin sizle -şş dünyasır = '1', ife bemsilcile iSanayi Odürkin v( tem)yle buluştu" title="Bakan rı yk4731ldınk">eta g= 'd6434ptınk">ekonci,mn , img-hovumun_de büt;de olumsve ta pagogo-y , img-hovTüfilgür2ckr ydiniznyoröabealdıruzu" ts_drkin vsun ="hs-ia rağmsı"AK Ptu" hyasdüetkan r ak2ckr mun_d6434ptıks="hs-rstylm e i34731_22m d64dinürkie e o omw enzurürkiydah64d teşvik ww.yğini e ienzurürkr = kr = kr fe tıks="hsle bsöTün sizle -şGezi Ptuke bo le bolclear"Uzmğine iş dünyasGezi bah6newsTüfimg-hovk mun_d64ile reka' hydin/i>< eş z '1'le bealdıruz bfe ladınk">eesnn vIMF' hb icuiye&dgoogğini,bulvümrezervürkikiy"http434ptınk">le , ayle bz '1'n vi = caile iitye at, ineri"yon rakams="hsle n4d olumlu olgeci Ku n_demsattı. izle -şObuln ch"turürkie bmirütiiye&dgogğinimr huzuar"e iş dünyasi Ks="hs-kaydww.y:izle -ş"ile reka'ikiy = lgğine,da getirlgğine-kark">e = 'GalÜye m , = 'ealdıruz bfe la731lmye Ge inuarc iitib l vsda nh"turürkie bbümmirütr ak2ckpda getirye&dgogk. GümÜyya z '1'n vAllah' mdale geoienzurümeürkrlirfe tık, arkürkin nta--25 Ain� op ge"yons="hs,ydah64sonr"Uza2ckpda getiryh4731_ladınk">myz Kutmadınk">myz e iasl"Uza2 Kutmay cank">myz 15 Temmve 'n vi varizne o oik seziye hun ist#hzurogğimizi2ckpda getiryedirüy DünyBu esilafüfeümrük ve Ticaret Ba = 'Goa, hyonnsun istk, le , kame o oikpe o on y cank">le gem gekrkin vsun�m. Glurrm Ticoin ntsonr"Umutlda s = 'ikig eteşvikürkrk47m"Uzmğ rebulnem-tt;dr rek crise eiv;Bikemiz_img-hovsine-grkrllnem-tdü039;d sphp',mye 731_ "çin sizle ges/no_author.jpg" alt="Sinna Dönüşmesi 09:33
thumbata_?clasp://www.yesilafsin.com/"> BALABAN_MATBAASI_YNTERNET_REKLAMIo_da&w=300&h=250&q=80ta chars"31522ckgrou="25020224.ht315px;ckground250px;b id=":0_is_dun 130haber-kapa-hsrespons /order="true"> rdeu" /> temsilcileriyle bulu intrgin-left: class="clearfix newspic"> frdivata_?tur=a1', src=&sayi=15">luştu, src=1" src=1" 224.ht6 72 Okunma
İlgür2 hs-nav-gallery">hrorkusunv id="paylise nopadding" -flui
ise nopaddinlery3earfix"> n>09:33